Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Valuma-alueen humuskuormat, ilmasto ja vedenhankinta Kyrönjoen valuma-alueella, KAHVE-hankkeen tulokset ja tulkinnat (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Vesistöjen tila ja käyttö kiinnostaa meitä kaikkia.  Viime aikoina on havaittu 'outoa' vesistöjen tummenemista monilla alueilla ympäri Suomea. Tällainen vesistöjä ruskettava ja samentava sekä tietysti huolestuttava ilmiö on aiheuttanut ongelmia mm. raakavedenotossa yhdyskuntien ja teollisuuden tarpeisiin. Tässä syksyllä 2013 alkaneessa selvityksessä kohdevesistönä on Kyrönjoki. Taustalla selittävinä tekijöinä ovat lähinnä ilmasto ja maankäyttö sekä niihin liittyvät jokiveden laadun ajalliset ja paikalliset vaihtelut.  Selvityksen laukaisijana taloudellinen ja tekninen näkökulma: Vaasan kaupungin vedenhankinnan kallistuneet kustannukset.

Selvityksessä käytiin läpi vuosikymmenten aikasarjoja Kyrönjoen valuma-alueen ilmasto-, maankäyttö- ja vedenlaatutiedoista. Lisäksi suoritettiin koevaluma-alueilla ns. smart-monitorointia, missä pyrittiin erilaisten sääolovaikutusten erittelyyn. Tuloksina oli selviä muutoksia viime aikojen ilmastossamme: Elämme omalla alueellamme nyt 80-luvun Varsinais-Suomen ilmastoa, kasvukausi on pidentynyt ja rankkasateitakin näyttää olevan enemmän. Maankäytön osalta muutokset ovat jatkuvat eri elinkeinotoiminnoissa – kuten maa- ja metsätalous. Näissä muutoksissa vaikuttavat erityisesti yhteiskunnan kehitys niin lainsäädäntö kuin erilaiset taloudelliset tukitoimet. Nyt valmistunut selvitys antaa lisätietoa myös ympäristön- ja vesiensuojeluun – kohti aina parempia ratkaisuja.

Selvityksen kustannuksista ovat vastanneet Vaasan kaupungin vesihuollosta vastaavana toimijana Vaasan Vesi, vesienhoidon tavoitteita edistävä Kyrönjokirahasto  ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Asiantuntijatahona  on toiminut Jyväskylän Yliopisto.

Vuoden keskilämpötila (C°) ja vuotuinen sademäärä (mm) 1959-2013.  Muuttujien ajallista muutosta kuvaava 12 vuoden liukuva keskiarvo on kuvattu vahvalla yhtenäisellä viivalla (± keskihajonta, katkoviiva).

Virtaama (√m3 s-1) ja veden kemiallinen hapenkulutus (COD, mg O2 L-1) Skatilassa sekä keskimääräinen vuorokautinen sadesumma (mm) Kyrönjoen valuma-alueella kesä-marraskuussa 2012.

Raportti kokonaisuudessaan (pdf, 5 Mt)

In English: Brownification, climate and water supply in the River Kyrönjoki (Western Finland) watershed, the result and interpretations of the KAHVE-project (ELY Centre in South Ostrobothnia) (Word, 255 Kb)

Yhteystietoja:


Alueellista tietoa