Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtionavustukset yksityisteille vuonna 2016 (ELY-keskus)

ELY-keskuksen myöntämä yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista. Avustusta voidaan myöntää parantamishankkeisiin tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen sekä erityiskohteiden kuten lossien ylläpitoon. Avustuksia myönnetään vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Valtion talousarvion mukaan vuoden 2016 määräraha yksityisteiden valtionavustuksiin on 8 miljoonaa euroa.

Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet ja suunnitelmat helpottavat hakemuksen käsittelyä. Avustuksen hakijana tulee olla aina yksityistien tiekunta tai kunta. Tiekunnan on hyvä myös muistaa, että parantamishankkeen käynnistämisestä ja avustuksen hakemisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Parantamisavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat tien liikennöitävyyden turvaamisen kannalta tärkeät hankkeet. Tällaisina pidetään hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen ja suurien rumpujen parantamisesta tai tien tulva- ja routavaurioiden korjaamisesta. Lisäksi avustettavia hankkeita voivat olla laajat tien perusparantamiset, esimerkiksi tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantaminen.

Avustuksien myöntämisestä päättää ELY-keskus. Parantamisen avustuspäätöksessä määritellään valtionavustuksen enimmäismäärä, valtion avustusosuus ja tarvittavat muut ehdot.

Erityiskohteiden avustusosuuksien enimmäismäärä muuttuu

Vuodelle 2016 tarkistettiin valtion avustusosuutta erityiskohteiden osalta. Vuonna 2016 avustuksen enimmäismäärä on 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista kustannuksista (vuonna 2015 avustuksen enimmäismäärä oli 80 %). Avustustason muuttamisella haetaan kustannustehokkuutta ja varmistetaan avustustoiminnan tarkoituksenmukainen palvelutason saavuttaminen.

Käytännössä tämä vaikuttaa jo keväällä vuoden 2016 ennakon maksatuksissa. Avustuksen enimmäismäärän muutos koskee kaikkia yksityisteiden erityiskohteita (lautat, talvitiet ja purettavat sillat) koko maassa.

Tien parantamishankkeiden osalta valtionavustus on 50 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista ja erityisen tärkeissä hankkeissa (esimerkiksi siltojen ja suurien rumpujen parantaminen) avustusosuus voi olla harkinnanvaraisesti 75 %. Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat parantamishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Hakemuksia arvioidaan tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden tekijöiden perusteella.

Muutoksia avustusohjeistuksiin ja hakemuslomakkeisiin

Liikenneviraston ohjejulkaisu Yksityisteiden valtionavustukset (29/2010) päivitetään vuonna 2016. Päivitys sisältää muutoksia ja tarkennuksia sekä vanhentuneiden tietojen poistamista. Ohjeeseen kootaan yksityiskohteiset ja tärkeimmät avustusprosessiin liittyvät asiat. Ohjeistuksen lisäksi lomakkeet tullaan päivittämään alkuvuodesta.

Lisätietoa valtionavustuksista yksityisteille:

www.ely-keskus.fi/yksityistiet

Yksityisteiden valtionavustusten neuvonta, puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16)

Tiedotetta koskien: Kai Paavola, puh. 0295 024 705


Alueellista tietoa