Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtion vesirakenteita kunnostetaan Etelä-Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tulvien seurauksena valtion budjettiin on vuonna 2013 tullut lisärahaa vesirakenteiden kunnostamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt huomattavan osan lisärahoituksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tämä lisärahoitus on mahdollistanut sen, että vuonna 2013 on voitu aloittaa selvästi aikaisempia vuosia enemmän valtion vesirakenteiden kunnostustöitä.

Valtion vastuulla on Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla useita tekojärvien patoja, jokipenkereitä, säännöstelyluukkuja, pengerryspumppaamoja ja muita vesirakenteita. Valtion vesirakenteet on pääosin rakennettu 1950–70-luvuilla ja ovat jo pidempään olleet kiireisen perusparannuksen ja uusimisen tarpeessa. Vuosien 2012 ja 2013 tavallista suuremmat tulvat lisäksi vaurioittivat useita valtion vastuulla olevia penkereitä ja pumppaamoja.

Tänä vuonna valmistuivat seuraavat vesistörakenteiden kunnostukset:

 • Niskan säännöstelypadon uusiminen, Lappajärvi
 • Kuokkajärven pumppaamon kunnostus, Ilmajoki
 • Kullaan pumppaamon kunnostus, Lapua
 • Pitkämön altaan peruskunnostus, Kurikka
 • Liikapuron padon kunnostus, Jalasjärvi

Vuoden aikana on myös raivattu useita valtion vastuulla olevia uomia, joissa puusto on aiheuttanut merkittävää tulvahaittaa. Tällaisia raivauksia on tehty mm. Ilmajoella sijaitsevissa Tuomiluoman, Jumoon ja Könnin eristysojissa sekä Seinäjoella sijaitsevassa Nevaniemen eristysojassa.

Vuonna 2014 peruskunnostusta ja rakenteiden uusimista tehdään seuraavissa kohteissa:

 • Kaitforsin maapadon kunnostus, Kruunupyy
 • Kaarehaaran padon automatisointi, Evijärvi
 • Levijoen pumppaamon uusiminen, Alajärvi
 • Ämpin ja Haapojan pumppaamoiden uusiminen, Kauhava
 • Pajuluoman pumppaamon kunnostus, Seinäjoki
 • Kuortaneenjärven säännöstelypadon kunnostus ja automatisointi, Kuortane
 • Hirvijärven tekojärven lisäsalaojaston rakentaminen, Lapua
 • Kalajärven tekojärven huoltotien rakentaminen, Seinäjoki

Ensi vuonna aloitetaan myös Suomen suurimpiin pengerryspumppaamoihin kuuluvan Seinänsuun pumppaamon kunnostus Seinäjoella. Seinänsuun pumppaamossa on yhteensä kuusi 1,33 m3/s pumppua sekä kuivatuspumppu, joiden kautta kuivatetaan 2500 hehtaarin laajuinen alue. Kunnostuksen kustannukset ovat yli 500 000 euroa ja työn arvioidaan valmistuvan vuonna 2015.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on tänä vuonna myönnetty 3,5 milj. euroa valtion vesirakenteiden peruskorjaukseen, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn ja tulvariskien hallintaan. Valtion vesirakenteiden perusparannuksen ja uusimisen lisäksi suuri osa tästä rahoituksesta kuluu valtion vesirakenteiden jatkuvaan kunnossapitoon ja hoitoon. ELY-keskuksen vastuulla on mm. 21 maapatoa, 221 kilometriä penkereitä ja 42 pengerryspumppaamoa.

Lisätalousarvioissa valtion vesirakenteiden perusparannuksiin myönnetyn rahoituksen avulla voidaan merkittävästi vähentää saneeraustoiminnan jälkeenjääneisyyttä eli ns. korjausvelkaa sekä parantaa rakenteiden ja laitteiden turvallisuutta ja toimintavarmuutta.  Lisärahoitusta on käytetty myös tulvista aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseen ja näin on estetty vaurioiden eteneminen.

Lisätietoja:

 • Säännöstely- ja patoturvallisuusryhmän päällikkö Tommi Mäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 882
 • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa