Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Valtatien 3 välillä Tampere-Vaasa kehittäminen periaatteet tarkentuneet (Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset)

Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksissa on valmistunut palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys valtatielle 3 välille Tampere–Vaasa. Työn lopputuloksena on esitetty ehdotus yhteysvälin kehittämiseksi mahdollisimman kustannustehokkailla sekä käyttäjien tarpeisiin ja palvelutasopuutteisiin vastaavilla toimenpiteillä. Selvityksen perusteella on saatu esille aikaisempia selvityksiä edullisempi ja vaikutuksiltaan tehokkaampi kehittämishanke koko yhteysvälin keskeisimpien ongelmien ja puutteiden poistamiseksi. Esitetyille toimenpiteille on laaja sidosryhmien hyväksyntä, joka edistää hankkeen toteuttamisen mahdollisuuksia.

Lähtökohtana käyttäjien tarpeet ja palvelutasopuutteet

Työn tavoitteena on ollut määrittää uuden liikennepolitiikan mukaisesti valtatien 3 yhteysvälin Tampere–Vaasa käyttäjälähtöiset palvelutasotavoitteet sekä merkittävimmät palvelutasopuutteet. Tämän pohjalta määritettiin kehittämispolku kohti valtatien tavoitetilaa. Käyttäjien tarpeita on selvitetty haastattelujen ja internet-kyselyn kautta.

Valtatie 3 on Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan johtava valtatie. Yhteysväli on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista päätieyhteyksistä sekä osa kansainvälistä Euroopan laajuista kattavaa verkkoa (TEN-T ja E12). Päärata kulkee valtatien 3 rinnalla ja mahdollistaa yhteysvälin matkustamisen myös junaliikenteellä.

Yhteysväli vaatii merkittävää kehittämistä, jotta eri käyttäjäryhmien tarpeet voidaan turvata. Yhteysvälin haasteina ovat ennen kaikkea turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute, kuljetusten hallittavuus, puutteet matka-ajassa ja sen ennakoitavuudessa sekä joukkoliikenteenyhteyksissä. Merkittävimmät kehittämiskohteet sijoittuvat tiejakson eteläosassa Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön sekä pohjoisosassa Jalasjärvelle, Kurikkaan ja Laihialle. Näissä kohteissa on selkeä tarve liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiselle.

Ratkaisuehdotuksella parannetaan palvelutasoa, sujuvuutta ja turvallisuutta

Kehittämispolun määrittämiseksi työssä tutkittiin useita erilaisia vaihtoehtoja, joista suositusehdotus muodostettiin. Toimenpiteet on määritetty niin, että yhteysvälihankkeesta muodostuu palvelutasoanalyysin, kehittämisvaihtoehtojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuusarvioiden perusteella mahdollisimman tehokas.

Ensimmäisen vaiheen toimenpiteet poistavat merkittävimmät palvelutasopuutteet. Niiden avulla voidaan nostaa valtatien laatutasoa niin, että kuljetusten toimintavarmuus ja nopeus ovat riittävät ja päivittäinen arkiliikenne on sujuvaa myös kaupunkiseuduilla. Toimenpiteet parantavat merkittävästi valtakunnallisten kuljetusketjujen kustannustehokkuutta sekä ennakoitavuutta Tampereelta pohjoiseen. Toimenpiteiden kustannusarvio on 158 miljoonaa euroa (MAKU 130: 2010=100). Hankkeen suunnitelmavalmius on hyvä ja rakentaminen olisi mahdollista käynnistää välittömästi useiden osahankkeiden osalta, jos hanke saa rahoitusta. Yhteysvälin kehittämisen 1.vaihe on mahdollista toteuttaa ennen vuotta 2025.


LISÄTIETOJA

Kehittämisselvitys:

  • Tero Haarajärvi, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 223
  • Juha Sammallahti, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 210
  • Jarmo Salo. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 027 754

Suunnitelmaa laativa konsulttitoimisto:

  • Rauno Tuominen, Sito Oy, puh. 020 747 6139

LIITE


Alueellista tietoa