Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Poikkimaantie-Konttisentie (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus ja Oulun kaupunki ovat laatimassa tiesuunnitelmaa valtatielle 22 välillä Poikkimaantie – Konttisentie Oulun kaupungin alueella.

Valtatie levennetään nelikaistaiseksi keskikaidetieksi Poikkimaantien ja Haarakankaan välillä. Oululahdentien liittymään rakennetaan lisäkaistoja liittyviltä teiltä ja vapaa oikea -kaistat Oulun keskustan suuntaan. Haarankankaantien risteyssilta muutetaan osittaiseksi eritasoliittymäksi rakentamalla valtatielle liityntärampit keskustan suuntaan. Haarakankaantien eritasoliittymän ja Sääskisuontien liittymän väli muutetaan keskikaiteelliseksi 1+1 -kaistaiseksi tieksi. Suunnittelujaksolle rakennetaan myös melusuojauksia maavalleina, melukaiteena ja valliseinäyhdistelminä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä pienentää liikenteestä johtuvia meluhaittoja. 

Suunnitelmaluonnoksia esitellään asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa keskiviikkona 11.12.2013 klo 18.00 - 20.00 Heikkilänkankaan monitoimitalolla, Kyytipojantie 2, Oulu.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu syksyllä 2014. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 8,0 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella, aikaisintaan v. 2015.

Lisätietoja:

Projektivastaava Ari Kuotesaho,  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 259
Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, Oulun kaupunki, p. 044 703 2112
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, Infracon Oy, p. 040 595 7440
Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, Sito Oy, p. 040 735 1998.


Alueellista tietoa