Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Kärnäntie-Rönköntie Muhoksella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja
rakennussuunnitelmaa valtatien 22 parantamiseksi Muhoksella. 

Välille Kärnäntie – Rönköntie suunnitellaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä valtatielle nykyisen Romppaisentien/Rönköntien liittymän itäpuolelle. Lisäksi suunnitellaan uusi väistötilallinen yksityistieliittymä Mankilan taloryhmän kohdalle (nykyinen Rönköntien liittymä katkaistaan) sekä väistötila Romppaisen yksityistien kohdalle. Lisäksi suunnitellaan yksityistiejärjestelyjä (mm. Kärnäntien katkaisu ja Mankilantien leventäminen). 

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle kevyen liikenteen alikulkukäytävä sekä siihen johtavat kevyen liikenteen yhteydet. Mankilantietä levennetään n. 0,5 m nykyisestä siltä osin kun Mankilantie toimii sekaliikenneväylänä. Ajoneuvoliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi suunnitellaan valtatielle väistötilallinen liittymä sekä yksityisteiden liittymäjärjestelyjä. 

Suunnittelutyö on käynnistetty elokuun 2013 alussa. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus 26.9.2013 klo 18.00 alkaen Korivaaran koululla.  Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2013, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Muhoksen kunnalta jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. 

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on välillä Kärnäntie – Rönköntie noin 0,8 M€ (alv 0%). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella, aikaisintaan v. 2015.
 

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
Muhoksen kunnasta tekninen johtaja Mikko Kari, puh. 044 4970 308,
PMP Oy:stä hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, puh. 0400 884 138,
WSP Finland Oy:stä projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034.


Alueellista tietoa