Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valtatien 12 parantamisen tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa 7.6.2017 Köyliössä Kepolan koululla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala. Tiesuunnitelman ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään 7.6.2017 klo 17.00–18.30 Köyliössä Kepolan koululla osoitteessa Karjalantien 1. Tilaisuudessa kerrotaan tiesuunnitelman lähtökohdista ja alustavista suunnitelmaratkaisuista. Yleisötilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuudessa ovat paikalla kaupunkien ja kuntien edustajat sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajat ja suunnittelijat.

Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella. 

Tiesuunnitelma sijoittuu Euran (mt 2141 Tuiskulantie) – Raijala (vt2) väliselle alueelle noin 21km:n matkalle. Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä. 

Valtatien poikkileikkausta levitetään koko suunnitteluväliltä. Valtatien kantavuutta parannetaan noin 9km:n matkalla. Pohjavesisuojausta rakennetaan noin 1 km. Lisäksi uusitaan 3 siltaa, 1 silta korjataan ja Säkylään suunnitellaan alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Kaksi maanteiden liittymää valtatiellä parannetaan. Lisäksi valtatieltä katkaistaan joitakin yksityistieliittymiä ja suunnitelmassa esitetään näille korvaavat yhteydet.

Hankkeen aiempiin selvityksiin sekä tie- ja rakennussuunnitelmiin voi tutustua hankkeen nettisivuilla. Yleisötilaisuudessa esiteltävä suunnitelma lisätään sivuille lähempänä yleisötilaisuuden ajankohtaa.

Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse [email protected].

Tie- ja rakennussuunnitelman laatii Ramboll Finland Oy. 

Lisätietoja

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0400 611 054 

- Ramboll Finland Oy: projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 5171 432.


Alueellista tietoa