Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtatie 8 ja Satamatien alustava yleissuunnitelma on tekeillä Kokkolaan (Pohjalaismaakunnat)

Kokkolassa on suunnitteilla valtatie 8:lla sijaitsevan kiertoliittymän toimivuuden parantaminen. Kokkolan yleiskaavan päivittämisen yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi tarkastella myös liikenteellisiä asioita. Liikenteellinen suunnittelu keskittyy Kirkkolehdon kiertoliittymään ja tarkoituksena on saada VT8:n liikenne sujuvammaksi etenkin ruuhka-aikaan. Kiertoliittymä on valmistunut n. 8 vuotta sitten ja sen kapasiteetin ajateltiin riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Paikalliset kuitenkin käyttävät sitä niin ahkerasti, että kiertoliittymän kapasiteetti ei tahdo enää nykytilanteessa riittää, tulevaisuudesta puhumattakaan.

Hankkeen suunnittelualue rajattuna.

Hankkeen suunnittelualue rajattuna.

Liikenteen sujuvoittaminen vaatii laajempaa alueellista tarkastelua, sillä tavoitteena on vähentää lyhytmatkaisen paikallisen liikenteen määrää kiertoliittymässä eikä tavoitteeseen päästä pelkästään kiertoliittymän kapasiteetin kasvattamisella. Pelkkä kiertoliittymän parantaminen kaistoja lisäämällä aiheuttaisi kapasiteettiongelmia luultavasti taas muutaman vuoden kuluttua. Valtatien tarkoituksena on ennen kaikkea palvella pitkän matkan liikennettä, mutta tällä hetkellä vain 20 % kiertoliittymän liikenteestä on pitkämatkaista liikennettä. Kiertoliittymän sujuvoittamiseen pyritään mahdollisimman pienillä tieverkollisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä.

Torstaina 16.6. pidettiin hankeryhmän 2. projektikokous, jossa oli ELY-keskuksen edustuksen lisäksi Kokkolan kaupungin suunnittelijoita ja konsultit. Konsultit esittelivät tarkasteltavan alueen nykyisiä liikennemääriä ja muutaman alustavan ratkaisuehdotuksen vaikutuksia liikenteen sijoittumiseen liikenneverkolle vuoden 2030 ennustetilanteessa.

Kokouksen jälkeen kuultiin suunnittelualueen tontinomistajien ja liike-elämän ajatuksia ja ideoita. Paikalla oli myös VR:n edustaja. Noin 50 kutsutusta paikalle saapui 9. Kokkolan kaupungin kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen avasi tilaisuuden ja kertoi tavoitteeksi saada liikennettä pois valtatieltä ja kiertoliittymästä pienin toimenpitein. Laitinen mainitsi myös kaupungilla vireillä olevasta Vaasantien kaupunginpuoleisen osuuden kaksisuuntaistamisesta. Konsultti Matti Keränen kertoi, että erilaisista ratkaisuista laaditaan liikenne-ennustemalleja ja simulointimalleja, jotka antavat osviittaa ratkaisujen toimivuudesta. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä, se oli antoisaa ja ideat olivat lähellä aamuisen kokouksen keskusteluja.

Kiertoliittymän ympäristö lähempää tarkasteltuna.

Liikenteen ongelmat alueella olivat hyvin paikallisen yleisön tietoisuudessa: Satamatien liikennevalot eivät toimi riittävän sujuvasti, keskustan liikkeet ovat kärsineet valtatien toisella puolella olevan Heinolan alueen kehittämisestä, Höyläämönkadun ja Vaunumiehenkadun liikenteen hankaluudet Satamatielle liityttäessä. Ratkaisuehdotuksina esitettiin mm. ratapihan ali- tai ylikulkua vähintään kevyelle liikenteelle, mikä mahdollisesti lähentäisi keskustan ja Heinolan alueita. VT8:n ja Eteläväylän väliselle liikenteelle ehdotettiin erillistä kaistaa, jolla tämän välin liikenne ohittaisi kiertoliittymän. Pariin risteykseen ehdotettiin uusia kiertoliittymiä ja Vaunumiehenkatu-Höyläämönkatu-risteyksen kohdalla esitettiin, liikenteen purkamista johonkin muuallekin kuin Satamatielle. Höyläämönkadulle kaivattiin läpikulkua. Keskustelua VR:n ja Liikenneviraston kanssa toivottiin, jotta suunniteltavat tulevat muutokset voitaisiin huomioida suunnitelmissa. VR:llä on omistuksia ratapiha-alueella ja raiteet omistaa Liikennevirasto. Alueen tulevaa käyttöä suunnitellaan ja Kokkolan matkakeskuksesta on järjestetty suunnittelukilpailu, jonka ratkaisuja pyritään hyödyntämään alueen suunnittelussa.

Syyskuun loppupuolella on tarkoitus järjestää toinen yleisötilaisuus, jossa esitellään konkreettisia vaihtoehtoja. Yleissuunnitelman on arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen valitun vaihtoehdon pohjalta aloitetaan tiesuunnitelman laatiminen.


Alueellista tietoa