Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

 

Valtakunnalliset maisemat keskusteluttivat Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus)

Viralliseen kuulemiseen valmistaudutaan noin vuoden kuluttua

Uudellamaalla tarkistetuista valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja uusista alue-ehdotuksista on saatu toistasataa kommenttia. Uudenmaan liiton verkkosivujen karttapalvelussa annettu palaute jakautui maisemarajauksia tarkistaviin, puoltaviin ja vastustaviin sekä uusiin alue-ehdotuksiin. Kävijöitä sivustolla oli lähes seitsemänsataa.

Tarkistetut alueet ovat maaseudun viljely- ja kulttuurimaisemia, joiden arvot ovat ihmisen aikaan saamia. Valikoima edustaa Suomen parhaimmistoa ja sillä tehdään maamme kulttuuripiirteitä tunnetuksi. Työ on osa ympäristöministeriön käynnistämää koko maan kattavaa tarkistus- ja täydennysinventointia, joka perustuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Uudet alue-ehdotukset Porkkala ja Bromarv saivat eniten kommentteja

Uudellamaalla neljännes kaikista kommenteista koski uutena maisema-alueena esitettyä Porkkalaa. Useita kannanottoja keräsivät myös uutena esitetty Bromarv sekä Suomenlinna, jota esitettiin pois valikoimasta. Suomenlinnan rakennuskulttuuriarvot on jo tunnustettu, kun se on luetteloitu muun muassa Unescon maailmanperintökohteeksi.

Uusiakin alue-ehdotuksia tuli runsaasti eri puolille maakuntaa. Näitä oli palautteesta neljännes. Huomattava osa ei kuitenkaan koskenut valtakunnallisen inventoinnin tarkoittamia maaseudun viljelymaisemia, vaan rakennusperintöä tai luonnonmaisemia.

Nykyisistä arvoalueista ja niiden rajaustarkistuksista saatiin palautetta verraten vähän.

– Hiljaisuus voi kertoa siitä, että alueet ovat säilyttäneet arvonsa, eikä maisema-alueen statuskaan herätä erityisiä intohimoja suuntaan tai toiseen, arvioi Uudenmaan liiton maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen. Moni ei ole ehkä edes tiennyt asuvansa keskellä arvokasta maisemaa.

Uuden arvonimen vaikutukset arveluttivat maanomistajia

Valtakunnallinen maisema-arvo on tunnustus, mutta uusina esitettyjen alueiden osalta tulikin yllättäen kosolti kriittistä palautetta.

Keskeinen viesti oli, että valtakunnallisen maisema-arvon suhdetta maankäyttöä ja rakentamista ohjaavaan lainsäädäntöön ei tunneta riittävästi. Tässä viranomaisilla on vielä tekemistä. Maanomistajat painottivat myös, että eri viranomaisten tulkintojen maiseman huomioimisesta tulee olla yhdenmukaisia.

– Maankäyttö- ja rakennuslaki samoin kuin muu erityislainsäädäntö ja lupamenettelyt edellyttävät maiseman ja kulttuuriympäristöjen huomioimista maankäytön suunnittelussa jo nyt. Tilanne ei ole mitenkään muuttumassa, vakuuttaa ylitarkastaja Hannu Linkola ympäristöministeriöstä.

Kaksikymmentä vuotta sitten tehdyn edellisen inventoinnin aikaan lainsäädäntö oli kuitenkin toinen ja siksi tulkintaa täytyy ajanmukaistaa.  Linkola lupaa, että tarvittavat tiedot ovat kaikkien käytettävissä siihen mennessä, kun koko maan inventoinneista järjestetään virallinen kuuleminen. Tämä tapahtunee vuoden 2015 alussa, kun kaikki maakunnat on inventoitu. Tulevasta lausuntokierroksesta vastaavat ELY-keskukset.

Päätöksiä parin vuoden kuluttua

Lokakuinen alustava kommenttikierros Uudellamaalla toi tärkeää tietoa valmisteluun.

– Saimme myönteistä palautetta siitä, että näkemyksiä kysyttiin kerrankin hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Maisemista julkisuudessakin käyty keskustelu teki asiaa tunnetuksi, summaa ylitarkastaja Henrik Wager Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Inventoinnit ovat monessa maakunnassa jo valmiit ja työ on valtakunnallisesti pitkällä. Uudenmaan inventointi palautteineen esiteltiin ympäristöministeriölle marraskuussa.

Ministeriön työryhmä tarkistaa, että maakuntien ehdotukset ovat yhdenvertaiset ja aluevalikoima on kattava ja edustava koko maassa. Virallisten kuulemisten ja tarvittavien tarkistusten jälkeen ympäristöministeriö esittää inventointien tulokset valtioneuvoston hyväksyttäväksi arviolta vuoden 2015 loppuun mennessä


Alueista annettuihin kommentteihin voi tutustua Uudenmaan liiton karttapalvelussa vuoden loppuun saakka: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maisemaInventointi/index.html

 

Lisätietoja:

 

 


Alueellista tietoa