Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet - ehdotus kuultavana 18.1.-19.2. (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö on asettanut julkisesti kuultavaksi ehdotuksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Ehdotuksessa on yhteensä 183 maisema-aluetta sisältäen aluekuvaukset ja niiden rajausehdotukset sekä inventoinnin taustamuistion. Suunnitelman ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) on esitetty taustamuistion liitteenä. Inventointi on kuultavana 18.1.-19.2.2016.

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävissä niissä kunnissa, joiden alueella on ehdotettuja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. ELY-keskuksissa on nähtävissä kaikki ko. toimialueen aineistot.  Verkossa ovat nähtävissä koko maan aineistot ja tausta-asiakirjat sekä ELY-keskusten yhteystiedot kannanottojen jättämistä varten.

Kuuleminen on kaikille avoin

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja aluevalikoiman kattavuudesta ja edustavuudesta, maisema-alueiden rajauksista ja aluekuvauksista sekä maisema-alueiden arvoluokituksen perusteista. Mielipiteitä pyydetään myös ympäristövaikutuksen arvioinnista.

Kannanotot toimitetaan sähköisesti tai paperilla sille ELY-keskukselle, jonka alueella kyseessä oleva maisema-alue sijaitsee. Kannanotot käsitellään kootusti ympäristöministeriössä, joka vastaa kuulemis- ja lausuntokierroksen perusteella mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Valtioneuvosto käsittelee inventointiselvityksen ja tekee asiasta periaatepäätöksen todennäköisesti vuoden 2016 aikana. Uusi päätös korvaa periaatepäätöksen vuodelta 1995.

Lounais-Suomen maisemahelmet - 10 aluetta Varsinais-Suomessa ja 6 Satakunnassa

Varsinais-Suomen uusia ehdotuksia ovat Ströömin meriväylä Kustavissa sekä Perniön viljelymaisemat Salossa. Satakunnasta ehdotetaan uutena Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemia Eurassa. Myös aiempien inventointien perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi arvotettujen maisema-alueiden rajauksiin on tehty muutoksia. Muun muassa Saaristomeren merimaisemat ja Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema ovat alueena laajentuneet merkittävästi. Myös aluerajausten supistuksia on tehty.

Kuvia kohteista:

Varsinais-Suomi

Satakunta

Saaristomeren merimaisemat
Ströömin meriväylä
Airiston merimaisema
Mynälahden kulttuurimaisema
Laitilan lakeus
Aurajokilaakson viljelymaisema
Paimionjoklaakson viljelymaisema
Perniön viljelymaisemat
Halikonjokilaakson viljelymaisema
Uskelanjokilaakson viljelymaisema

Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemat
Köyliönjärven kulttuurimaisema
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat
Yyterin rantamaisemat
Ahlaisten kulttuurimaisema
Vihteljärven reitin ja Riihonlahden kulttuurimaisemat

 


Alueellista tietoa