Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vaikuta Saaristomeren ja Selkämeren hoidon suunnitteluun (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ehdotus Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi on julkaistu 15.1.2015

Lounais-Suomen merialueilla, Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa sekä niiden valuma-alueilla on paljon ihmistoimintaa, joka vaikuttaa meren tilaan. Alueella on paljon asukkaita ja virkistyskäyttäjiä, joiden elämään meren tilalla on suuri merkitys. Merialueidemme keskeisiä ongelmia ovat rehevöityminen ja haitalliset aineet seurausvaikutuksineen. Vieraslajeja on tullut jatkuvasti lisää. Öljyn ja vaarallisten aineiden merikuljetukset ovat jatkuva riskitekijä. Monien vedenalaisten luontotyyppien ja merellisten lajien tila on heikentynyt. Meren roskaantumisesta ja vedenalaisesta melusta ja niiden vaikutuksista meren eliöstöön tarvitaan lisää tietoa.

Keräämme kansalaisilta rakentavaa palautetta merenhoidon toimenpideohjelmaehdotuksesta. Näin voimme löytää parhaat mahdolliset keinot parantaa meren tilaa.

Merenhoidon toimenpideohjelma kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen

Se on laadittu meriympäristöön kohdistuvien, ihmisen aiheuttamien paineiden vähentämiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi. Toimenpideohjelmassa arvioidaan jo käytössä olevien toimenpiteiden riittävyyttä meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja esitetään uusia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia vesienhoitosuunnitelmissa ehdotettujen sekä jo käytössä olevien toimenpiteiden lisäksi. Merenhoidon suunnittelun tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää meren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä.

Merenhoidon suunnittelu tukee vesienhoidon suunnittelutyötä rehevöitymisen ja haitallisten aineiden osalta. Lisäksi merenhoidon tavoitteena on parantaa meriympäristön tilaa ja vähentää siihen kohdistuvia paineita myös muilta osin, Toimenpiteitä esitetään ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen, melun ja muun energian mereen johtamisen sekä meriroskan vähentämiseksi. Lisäksi ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja merenpohjan fyysisten vahinkojen vähentämiseksi. Keinoja esitetään myös kalakantojen kestävän käytön ja hoidon parantamiseksi sekä merenkulun turvallisuuden parantamiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Merellisellä aluesuunnittelulla ja suojelualueita kehittämällä sekä muilla luonnonsuojelun toimilla voidaan saavuttaa kaikkien luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien suojelun suotuisa taso.

Suunnitteluaineisto on esillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa - jokainen voi vaikuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää näkemyksiä merenhoidon toimenpideohjelmaan. Kuuleminen on alkaa 15.1.2015 ja jatkuu 31.3.2015 saakka yhdessä vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan kuulemisten kanssa. Jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa asiasta mielipiteensä tai kertoa ehdotuksensa.  Maaliskuun loppuun mennessä saadut kommentit kerätään yhteen ja niitä hyödynnetään toimenpideohjelman lopullisessa versiossa. Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuoden 2015 lopussa.

Merenhoidon toimenpideohjelmaehdotus on nähtävillä kaikissa kunnissa ja ELY-keskuksissa. Lisäksi kuulemisaineisto on luettavissa ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa:

Palautetta toivotaan merenhoidon kuulemisen verkkosivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta, mutta palautetta voi antaa myös suoraan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.
 

Lisätietoa antavat:

johtava asiantuntija Janne Suomela (0295 022 947, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
ylitarkastaja Pekka Paavilainen (0295 022 921, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Alueellista tietoa