Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vaiherikkaita vuosia - tuoreita toimialanäkemyksiä kuudelta toimialalta (Kaakkois-Suomi)     ​​​


Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet suoraan tai epäsuoraan yritysten liiketoimintaan useilla toimialoilla sekä niiden tulevaisuuden näkymiin. Monet toimialat painiskelevat kohoavien kustannusten ja osaavan työvoiman saatavuuden kanssa. Konkreettisten vaikutusten lisäksi kriisit ovat heikentäneet tulevaisuuden ennakointia.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.6.2022 kuuden toimialan tilannekuvat ja tulevaisuuden näkymät. Toimialojen näkymiä tarkasteltiin seuraavilta aloilta: elintarvikeala, kaivosteollisuus, matkailu, luonnontuotteet, sosiaali- ja terveysala sekä uusiutuva energia.  

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, joka kokoaa ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä. Kaikki TEM:in toimialakohtaiset julkaisut ja palvelut löytyvät ministeriön verkkosivulta.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueelta Leena Hyrylä, elintarvikealan toimialapäällikkö, puh. 0295 029 047, leena.hyryla(at)ely-keskus.fi

Katso elintarvike-alan toimialojen näkymät Valtioneuvoston verkkosivulta: Muuttuva toimintaympäristö kirittää liiketoimintojen kehittämistä