Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Uusia luonnonsuojelualueita Saimaan alueelle

Saimaan alueelle on perustettu 1.9. voimaan tulleella asetuksella yhdeksän uutta luonnonsuojelualuetta. Suojelualueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Niiden perustamisessa luonnonsuojelualueiksi on kyse näiden jo aiemmilla päätöksillä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden suojelun toimeenpanosta.

Uudet luonnonsuojelualueet:

  • Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualue  Puumalan, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnissa (350 ha)
  • Luonterin luonnonsuojelualue  Juvan ja Puumalan kunnissa sekä Mikkelin kaupungissa (1 094 ha)
  • Katosselän – Tolvanselän luonnonsuojelualue Puumalan ja Sulkavan kunnissa (454 ha)
  • Pihlajaveden luonnonsuojelualue Savonlinnan kaupungissa ja Sulkavan kunnassa (4 523 ha)
  •  Puruveden luonnonsuojelualue Savonlinnan kaupungissa (570 ha)
  • Hevonniemen luonnonsuojelualue Savonlinnan kaupungissa ja Rantasalmen kunnassa (593 ha)
  • Joutenveden luonnonsuojelualue Savonlinnan ja Varkauden kaupungeissa ja Enonkosken kunnassa (1 496 ha)
  • Oriveden – Pyhäselän luonnonsuojelualue Savonlinnan ja Kiteen kaupungeissa sekä Liperin ja Rääkkylän kunnissa (286 ha)
  • Kermajärven luonnonsuojelualue Heinäveden kunnassa (4 257 ha)

Luonnonsuojelualueiden perustamisella turvataan norpan ja saaristoluonnon säilymistä

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tarkoitus on Saimaan alueen saaristoluonnon, saimaannorpan elinympäristön ja Etelä-Suomen järvi-, ranta-, metsä- ja kallioluonnon suojeleminen ja hoitaminen ja niiden eliöstön säilyttäminen luonnontilaisina.

Asetuksessa on määritetty alueita koskevat rauhoitusmääräykset. Rauhoitusmääräykset ovat pääosin samat kuin kansallispuistoissa (luonnonsuojelulaki 13§ ja 14§). Käytännössä asetus tarkoittaa, että alueiden metsiä ei hakata, eikä rantoja rakenneta. Alueet ovat kaikkien käytettävissä jokamiehenoikeudella. Myös metsästys on sallittua tietyin rajoituksin noin 95 %:lla alueista.  Alueilla on suuri merkitys Saimaan ainutlaatuisen saaristoluonnon suojelun lisäksi asukkaiden ja lomailijoiden virkistysalueina niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.

Nyt perustettujen luonnonsuojelualueiden perustana ovat maakuntakaavan aluevaraukset sekä valtion suojeluohjelmapäätökset rantojensuojeluohjelmasta 1990 ja Natura2000-verkostosta 1998. Päätöksiin rajatuilla suojelukohteilla olevien yksityismaiden suojelua on toteutettu joko perustamalla luonnonsuojelulain 24§:n mukaisesti yksityisiä luonnonsuojelualueita tai hankkimalla alueita valtiolle kiinteistökaupoilla, maanvaihdoilla ja lunastustoimituksilla.

Saimaalla on tällä hetkellä kaksi kansallispuistoa: Linnansaaren kansallispuisto Savonlinnan, Rantasalmen ja Varkauden alueella ja Koloveden kansallispuisto Savonlinnan ja Heinäveden alueella. Kansallispuistoihin kuuluu maa- ja vesialueita yhteensä noin 15400 hehtaaria.

Pihlajaveden luonnonsuojelualuetta. Kuva: Pasi Ryhänen

Suojelualuekaupoista on päästy lähes aina sopimukseen

Kauppoja alueiden hankkimiseksi valtiolle on Etelä-Savossa tehty vuosien mittaan satoja. Vuosina 1996-2013 on valtiolle hankittu Etelä-Savossa yhteensä noin 5000 ha rantojensuojelualueita. Kauppahintojen summa on noin 25 milj. euroa. Suuri osa hankituista alueista on nimenomaan nyt suojeltuja Saimaan rantoja.   Usein maanomistajille on ollut ymmärrettävästi hyvinkin vaikea luopua maistaan, joihin usein liittyy suvun historiaa ja tunnearvoja. Tästä huolimatta maanomistajat ja valtio ovat lähes aina päässeet sopimukseen kaupoista. Vain pari prosenttia hankinnoista on tehty lunastuslain mukaisessa lunastustoimituksessa. Kiitos suojelusta kuuluu siis myös alueiden menneille omistajille.

Etelä-Savon alueella suojelutoimista vastasi 1980-luvulta lähtien Mikkelin lääninhallitus, vuosina 1995-2009 Etelä-Savon ympäristökeskus ja vuodesta 2010 alkaen Etelä-Savon  ELY-keskus. Myös Metsähallitus oli mukana maanhankinnassa 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun.

Lisätietoja:

Diplomi-insinööri Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p.  029 502 4229


Alueellista tietoa