Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uusia luonnonsuojelualueita Keski-Suomeen yli 550 hehtaaria vuonna 2016 (Keski-Suomi)

Keski-Suomeen neuvoteltiin uusia suojelualueita 553 hehtaaria, joista valtiolle hankittiin 336 hehtaaria ja yksityismaan suojelualueina perustettiin 217 hehtaaria. Näistä alueista suojeltiin vapaaehtoisen METSO -metsien suojeluohjelman kohteina 486 hehtaaria. Lisäksi Natura 2000 -verkoston kohteita suojeltiin 66 hehtaaria. Maanomistajille maksettuihin korvauksiin ja kauppahintoihin käytettiin 2,7 miljoonaa euroa.

Suojeltavat alueet jakaantuvat useimpiin Keski-Suomen kuntiin. Eniten suojelualueita muodostettiin Pihtiputaalle (93 ha), Viitasaarelle (88 ha), Saarijärvelle (73) ha, Jyväskylään (57 ha) ja Uuraisille (53 ha).

Uuraisten kunta suojeli korvauksetta noin 44 hehtaarin alueen Kyynämöisten Hankasuolla. Hankasuo on osoitettu Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL). Kyseessä on keskeisiltä osiltaan luonnontilaisena säilynyt ja maisemallisesti hieno suoalue, joka on tunnettu muun muassa monipuolisesta perhoslajistostaan.

METSO-ohjelma supistuu – esityksiä voi silti edelleen jättää

Merkittävimpiä METSO-ohjelman suojelukohteita olivat Saarijärven seurakunnan noin 68 hehtaarin laajuinen kohde, josta noin 40 hehtaaria on valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuja soita. Suojelualueeseen kuuluu puustoltaan luonnontilaisia korpia, lähteisiä soita ja puroja sekä niihin liittyviä vanhoja metsiä. Osa suojellusta alueesta rajautuu Kulhanvuoren suojelu- ja retkeilyalueeseen.

METSO-ohjelman rahoituksella suojeltiin eniten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä (249 ha), puustoisia soita ja niiden reunametsiä (106 ha), pienvesien lähimetsiä sekä metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Lisäksi suojeltiin lehtoja, tulvametsiä sekä puustoisia perinnebiotooppeja.

Maakunnan pohjoisosissa Pihtiputaan Virkasydänmaalla toteutui kaksi vierekkäisten tilojen kauppaa, joilla siirtyi METSO-kohteiksi lähes 90 hehtaaria. Alueen louhikoissa esiintyy mm. napakinnassammal, jota on löydetty lisäksi vain Tunturi-Lapista. Viitasaaren Kymönkosken – Mäntylän välisellä arvokkaalla kallioalueella suojeluverkosto täydentyi yli 50 hehtaarin kaupalla. Yhtenäisellä kohteella esiintyy vanhojen pienialaisten kalliolakimetsien lisäksi runsaasti pienialaisia, osin reheviä soita.

METSO-ohjelman rahoituksen raju supistaminen rajoittaa jatkossa ELY-keskuksen mahdollisuuksia suojella uusia kohteita. Esityksiä suojeltavista kohteista voi tehdä kuitenkin edelleen joko suoraan ELY-keskukselle tai myös metsäalan toimijoiden välityksellä. Kohteita joudutaan valikoimaan tarkemmin ja päätöksiä joudutaan siirtämään tuleville vuosille.  

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi

Lisätiedot:

Luonnonvarayksikön päällikkö Auvo Hamarus, p. 0295 024 734
Ylitarkastaja Risto Kujala p. 0295 024 765

Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa