Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Uusi kevyen liikenteen väylä Nokian Taivalkunnantielle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Taivalkunnantielle, eli maantielle 2501 nyt laadittava tie-, katu- ja rakennussuunnitelma rajoittuu Nokialla Pihtikorventien ja Kuoppalankadun väliselle alueelle, johon suunnitellaan rakennettavaksi uusi kevyen liikenteen väylä noin 3,5 kilometrin matkalle.

Pihtikorventien liittymäalue parannetaan erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ajatellen. Liittymän huonoja näkemiä parannetaan siirtämällä Pihtikorventien liittymä Taivalkunnantiellä noin 50 metriä Nokian keskustan suuntaan nykyisen pysäkin kohdalle. Taivalkunnantielle liittymän yhteyteen esitetään rakennettavaksi korotettu liittymäalue. Korotuksen osalla kevyen liikenteen väylä siirtyy maantien pohjoispuolelta maantien eteläpuolelle. Korotuksen avulla ajoneuvoliikenteen ajonopeuksia kyetään alentamaan ja kevyelle liikenteelle syntyy turvallinen tien ylityspaikka.

Myös liittymän yhteydessä sijaitsevat linja-autoliikenteen pysäkit parannetaan. Pihtikorventien vieressä sijaitseva hyötyjätepiste joudutaan siirtämään, mutta sille esitetään suunnitelmassa korvaava paikka. Maantien pohjoispuolella oleva yksityistie linjataan pois linja-autopysäkiltä.

Kaikki tervetulleita Taivalkunnan koulun yleisötilaisuuteen

Kevyen liikenteen väylä sijoittuu pääsääntöisesti maantien eteläpuolelle. Nokian Vesi on jo aiemmin suunnitellut alueelle siirtoviemäriä, ja se tulee valmistuessaan sijaitsemaan kevyen liikenteen väylän alapuolella, samassa maastokäytävässä väylän kanssa. Tällä ratkaisulla maanomistajille koituva haitta rajataan mahdollisimman pieneksi.

Koko suunnittelualueen valaistus uusitaan väylän rakentamisen yhteydessä. Sen lisäksi johtoverkkoyhtiöt tekevät alueen verkkoon omia muutoksiaan ja päivityksiään sijoittamalla muun muassa osan ilmakaapeleista maahan. Alueella sijaitsee myös muinaisjäännösalueita. Ne otetaan suunnitelmassa huomioon ja asiasta käydään keskustelu alueen museoviranomaisen kanssa.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään keskiviikkona 27.4.2016 klo 17–18.30 Taivalkunnan koululla, osoitteessa Taivalkunnantie 575, 37120 Nokia. Kaikki kiinnostuneet ovat silloin tervetulleita saapumaan yleisötilaisuuteen kuulemaan suunnitelmista lisää.

Lisätietoja:

  • Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5171 432
  • Jarkko Peurala, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 280

Alueellista tietoa