Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uusi arvokas merialue liitettiin Saaristomeren kansallispuistoon (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Saaristomeren kansallispuistoon on ostettu yksityisomistuksessa ollutta suojelullisesti arvokasta Natura 2000-aluetta, jossa tärkeimpinä suojelukohteina ovat hiekkasärkät ja meriajokasniityt. Edellytyksien selvityksessä on käytetty VELMU-ohjelman tuottamaa tietoa ja VELMU-karttapalvelua.

Kartta suojelualueesta. © Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Maanmittauslaitos

Saaristomeren kansallispuistoon liitettiin perjantaina 30.6.2017 aiemmin yksityisomistuksessa ollut uusi vesialue. Tämä oli iloinen yllätys sekä Metsähallitukselle että Varsinais-Suomen ELY-keskukselle koska alueen hankinta ei ollut suunnitelmissa. Alueen liittäminen kansallispuistoon nousi odottamatta puheeksi Metsähallituksen suojelualueiden kiinteistönmuodostamisprosessin aikana, jolloin muiden kiinteistöjen hankkiminen valtiolle ei ollut suunnitelmassa. Prosessin aikana yksi kansallispuiston naapurikiinteistön omistaja ilmoitti halukkuutensa myydä omistamansa vesialue kansallispuistoon liitettäväksi.

"Tämä teko kertoo uudesta arvostuksesta, eli myös vedenalainen luonnon monimuotoisuus on tärkeää kansalaisille" – Esko Gustafsson, luonnonsuojeluyksikön päällikkö, Varsinais Suomen ELY-keskus

Vesialueen arvon ja liittämisen edellytyksien arvioinnissa Metsähallitus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus käyttivät VELMU-ohjelman tuottamaa kartoitustietoa. Tiedon avulla pystyttiin toteamaan että kyseessä oleva merkittävän kokoinen alue (peräti 225 hehtaaria) on arvokas ja voidaan siten liittää kansallispuistoon. Luontoarvoiltaan arvokkainta alueella ovat hiekkasärkät ja meriajokasesiintymät.

VELMU-tietoa on kerätty VELMU-ohjelman, eli vedenalainen monimuotoisuuden inventointiohjelman yhteydessä vuosina 2009 - 2016. Tämän suururakan aikana on kerätty tietoa sekä merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista että merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on 96 500 videopisteeltä ja 23 200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä. Kaikki tämä tieto on nyt koottu VELMU-karttapalveluun. VELMU-karttapalvelu (http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/) on avoinna kaikille kiinnostuneille ja tietoa tarvitseville. VELMU-tieto onkin keskeistä mm. merialueiden suojelun ja käytön suunnittelulle.

Meriajokasniitty Örössä. Kuvassa näkyy myös rihmalevää. © Suvi Kiviluoto, VELMU 

Meriajokasyhteisöt ovat yksi Suomen kansainvälisistä vastuuluontotyypeistä, mikä tarkoittaa että Suomella on keskeinen rooli näiden luontotyyppien suojelussa. Suomessa meriajokasta (Zostera marina) tavataan keskeisestä Suomenlahdesta aina eteläiselle Selkämerelle asti, mutta pääesiintymä keskittyy juuri Saaristomerelle. Meriajokasta uhkaavat eteenkin rehevöitymisen aiheuttama veden sameneminen ja meriajokkaan päällä kasvavat runsastuneet rihmalevät. VELMU-karttapalvelun avulla tehty arvio vesialueen suojelullisesta arvosta perustuu sukelluskartoituksien tietoon sekä Suomen ympäristökeskuksen tekemiin mallinnuksiin meriajokkaan esiintymisestä.

Kyseessä oleva vesialue kuuluu Salpausselän vedenalaisiin harjuihin. Sekä harjusaaret ja niiden vedenalaiset osat että hiekkasärkät muodostavat hyvin arvokasta luontoympäristöä jotka ovat tärkeitä mm. meriajokasniityille ja kampelalle. Vedenalaiset hiekkasärkät ja riutat ovat listattu vaarantuneiksi ja harjusaaret silmälläpidettäviksi luontotyypeiksi. Näiden alueiden suojelu on tärkeää meriajokasniittyjen säilymiselle. Suurimpia uhkia ovat pohjaa muuntavat toiminnat, kuten laivaväylien ruoppaukset, pohjatroolaukset ja merenalainen soranotto. 
 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, [email protected], p. 0295 022 894
Suunnittelija Jolanda Linsén, [email protected], p. 0295 023 064


Alueellista tietoa