Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman ensimmäiset haut avautuvat alueilla

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021−2027 on valmistunut käyttöön. Ohjelmakauden haut avataan vaiheittain. Ensimmäisenä avautuvat ELY-keskusten yritysrahoitushaut 14.3.2022.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet.

Ohjelmakauden haut avataan vaiheittain

Ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin. Yritykset voivat hakea avustusta investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa 

  • yrityksen liiketoimintaosaamisen, 
  • kansainvälistymisen, 
  • tuotteiden, 
  • palvelujen ja 
  • tuotantomenetelmien kehittämistä, 
  • hankkeiden valmistelua sekä 
  • muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. 

Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen kriteereistä löytyvät ELY-keskusten hakuilmoituksista ja alueellisista rahoituslinjauksista.

Lue lisää

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman ensimmäiset haut avautuvat alueilla (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.3.2021, tem.fi)