Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella siirrytään kesänopeusrajoituksiin viikon 14 torstaina ja perjantaina (Uusimaa, Häme)

Kauden 2016 - 2017 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistuvat Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnissa 6.4. - 7.4.2017. Muuttuneet nopeusrajoitukset tulevat voimaan heti kun nopeusrajoitusmerkki on vaihdettu.

Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitukset, kesänopeuksia on voitu siirtyä käyttämään valoisaan aikaan hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen syksyllä 2016 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Muilla pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa.

Talviajan 80 km/h nopeusrajoitus jää toistaiseksi voimaan eräillä tiejaksoilla päällysteen huonon kunnon takia

Päällysteen huonon kunnon takia jätetään talviajan 80 km/h nopeusrajoitus toistaiseksi voimaan valtatiellä 2 välillä Vuotinaisten eteläinen liittymä - Loukku. Rajoitus nostetaan kesäajan rajoitukseksi 100 km/h viimeistään syksyllä tehtävien päällystystöiden jälkeen.

Ajonopeus olosuhteiden mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka alennetut nopeusrajoitukset nyt poistuvatkin, on autoilijoiden syytä tarkkailla kelejä ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita merkittävästi. Turvallinen ajo saattaa edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta.

Ylintä sallittua nopeutta säätelevät liikennemerkkien ohella myös liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa autoilijaa ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet sekä pitämään nopeuden sellaisena, että ajoneuvo voidaan pysäyttää aina näkyvissä olevalla ajoradan osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kevät tuo myös lisää kevyttä liikennettä maanteille. Jalankulkijoita, pyöräilijöiltä ja mopoilijoita on syytä varoa ja jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Talviajan tiekohtaiset nopeusrajoitukset perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen, jonka mukaan talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset päättyvät huhtikuun loppuun mennessä vallitsevan kelitilanteen mukaisesti. Viime vuosina vaihtoajankohta on ajoittunut eteläisessä Suomessa maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa