Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Uudenmaan ELY-keskus myönsi 340 000 euroa valtionavustuksia lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskuksen kulttuuriyksikkö on myöntänyt 340 000 euroa valtionavustusta hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon. Avustusta myönnettiin yhteensä 16 alueelliselle tai paikalliselle nuorisotyön kehittämishankkeelle Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla.

Avustusta myönnettiin hankkeisiin, jotka kehittävät nuorten osallisuutta, vahvistavat yhdenvertaisuutta, tukevat arjen hallintaa sekä lisäävät lasten ja nuorten parissa toimivien osaamista. Hankkeet tukevat hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012–15 nuorisotyölle ja -politiikalle asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä ja niillä arvioidaan olevan pitkäaikaisia vaikutuksia paikalliseen tai alueelliseen nuorisotyöhön ja -politiikkaan.

Avustetuissa hankkeissa nousivat teemoina esiin muun muassa lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatus, nuorten työelämävalmiuksien parantaminen, ympäristövastuullisuus, lasten ja nuorten parissa toimivien osaaminen sekä nuorisopalveluiden seudullinen kehittäminen.

Avustusta haki Uudenmaan ELY-keskukselta yhteensä 41 hanketta, haettujen avustusten yhteissumma oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Avustusta saaneista hankkeista 9 on jatkohankkeita, joita on tuettu jo edellisenä vuonna.  Avustusta saaneet hankkeet ja myönnetyt summat löytyvät oheisesta liitteestä.

Avustusta saaneet kehittämishankkeethankkeet vuonna 2013 (pdf. 22 kt)

 

Lisätietoja:      
Nuoriso- ja liikuntaryhmän päällikkö Sanna Puura, 0295 021 136, [email protected]


Alueellista tietoa