Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työvoiman saatavuus ja väestön väheneminen haastavat Lapin kehityksen (Lappi)

Lapin kehitys on myönteinen: työpaikkoja on syntynyt pk-yrityksiin ja työllisyystilanne on kohentunut, matkailijat ja investoijat ovat löytäneet alueen ja luonnonvaroille on kysyntää.

Positiivisen kehityksen haastaa työvoiman saatavuus. Työvoimaa alueelle houkutellaan muualta Suomesta ja ulkomailta, ja käytössä on perinteisen median lisäksi sosiaalisen median kanavat. Työvoiman saatavuuden lisäksi alueen haasteina on väestön väheneminen ja ikärakenne sekä useiden kuntien heikko taloustilanne.

Lappiin suunnitteilla merkittäviä investointeja

Lappiin on suunnitteilla tulevalle vuosikymmenelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 14 miljardia euroa. Investoinnit toisivat alueelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Selvitysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivoshankkeet parantaisivat alueen työllisyyttä ja vetovoimaa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille ja kaupalle ja verotulot kasvaisivat. Investointien edellytyksenä on parempi saavutettavuus maanteitse, rautateitse sekä satamien kautta. Biotuotetehtaat ovat synnyttäneet keskustelua hiilinielujen riittävyydestä.

Lapin näkymät positiivisia

Lapin elinkeinoelämän tilanne on nyt vakaa, mutta epävarmuutta luovat kauppakiistat, Brexit ja velkahuolet. Globaalit huolet heijastuvat myös Lappiin ja vaarantavat kansainvälistä kauppaa.

Matkailun vahva kasvu jatkuu ja näkyy investointeina eri puolilla Lappia. Metsäteollisuudella menee hyvin, mutta terästeollisuudella on kauppapoliittisia haasteita. Kaivoksilla on meneillään investointeja, jotka työllistävät runsaasti. Rakentaminen on ollut viime vuotta vilkkaampaa. Luovien alojen merkitys kasvaa Lapissa. Alkutuotannon näkökulmasta tämän vuoden kasvukausi oli vaihteleva ja haastava. 

Yrityksille neuvontaa veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamiseen

Työvoiman saatavuus nähdään pk-yrityksissä kilpailutilanteen ja yleisen taloustilanteen lisäksi pahimpana kehittämisen esteenä. Rekrytointiongelmia on alkuvuoden aikana kokenut joka toinen työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Ammattibarometrissa arvioiduissa ammateissa joka viidennessä arvioidaan olevan pulaa osaavista työnhakijoista. Työhakijapula-ammatit ovat lisääntyneet ja ammattien kirjo on laajentunut.

Työvoiman saatavuudessa on kyse alueen, paikkakuntien, alojen, ammattien ja työnantajien veto- ja pitovoimasta. Käynnistymässä oleva yrityksille suunnattu neuvontapalvelu tarjoaa työnantajille neuvontaa yrityksen veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamiseen eli apua muun muassa työnantajakuvan sekä rekrytointiosaamisen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Johtava toimiala-asiantuntija, Heino Vasara, puh. 0295 039 689
Ylijohtaja, Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199

 

LUE LISÄÄ

Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi) 
Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2019 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu) - Lapin osuus s. 255-269
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.10.2019

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2019 katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun aikana.


Alueellista tietoa