Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työvoimakoulutus vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta lisätään (Lapin ELY-keskus)

Vuonna 2016 ammatillisen työvoimakoulutuksen tarjonta painottuu palvelualojen, kuljetusalan sekä sosiaali- ja terveysalojen jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Ympäri Lappia on tarvetta ammattitaitoisille puhtaanapidon osaajille, kokeille ja tarjoilijoille. Sesonkiaikoina työvoimatarpeet kasvavat entisestään. Myös julkisen sektorin palvelutuotannossa avautuu työpaikkoja eläköitymisten kautta.

ELY-keskus ja TE-toimisto varautuvat lisäämään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen volyymiä vuonna 2016.  Koulutuksen lisäämistä koskeva määrärahaesitys on tehty työ- ja elinkeinoministeriölle.

Osaamista työelämän moninaisiin tarpeisiin

Ammatillista työvoimakoulutusta on tarjolla eri puolilla Lappia. Useissa koulutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on helmi-maaliskuussa käynnistyvä lähihoitajan koulutus, joka toteutetaan osittain etäopetuksena verkon kautta. Pienryhmät eri puolilla maakuntaa ovat yhteydessä toisiinsa verkkoyhteyksien välityksellä. Koulutuksen opetushenkilöstö kiertää vuoroin kullakin koulutuspaikalla ja muut ryhmät seuraavat opetusta verkon ja videokuvan välityksellä. Tavoitteena on näin kouluttaa 20 henkilöä lähihoitajan ammattiin.

Verkkokaupan osaaja -koulutuksella haetaan osaajia kaupankäynnin uudenlaisiin muotoihin. Lapissa on tunnistettu, että yhä useampi yritys tarvitsee osaajia verkossa tapahtuvaan tavaroiden ja palveluiden myyntiin ja markkinointiin. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin varaudutaan myös robotiikan täydennyskoulutuksella, jossa tarjotaan osallistujille kattavasti osaamista robotiikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen yritystoiminnassa.

Osa työvoimakoulutuksesta toteutetaan aina työssä oppien ja näin vahvistetaan tietopuolista osaamista. Käytännön kokemuksesta tiedetään, että aktiivinen ja oma-aloitteinen työssäoppimispaikkojen kysyminen ja hakeminen koulutuksen aikana sekä omien taitojen ja positiivisen oppimisasenteen näyttäminen työssäoppimisjaksolla, voi avata työpaikan oven koulutuksen jälkeen tai parhaassa tapauksessa jo koulutuksen aikana.

Yhteisen ennakoinnin hedelmiä koulutustarjontaan  

Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttivat kesän ja syksyn aikana työvoimakoulutustarpeiden kartoituksen, jonka tuloksena saatiin yli 40 koulutusesitystä lappilaisten työnhakijoiden osaamisen parantamiseksi.  Ehdotuksia tuli eri toimialojen koulutustarpeista, eniten palvelualojen erilaisiin ammatteihin. Tarvetta on moniosaajille, joilla on jokin tietty vahva erityisosaamisalue. Esimerkkinä tästä ovat rakennusterveyden edistämiseen liittyvät osaamistarpeet rakennusalalla ja kiinteistöjen ylläpidossa. 

Esityksiä pyydettiin koulutuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta, kunnilta ja sidosryhmiltä. TE-toimisto tekee jatkuvaa koulutus- ja osaamistarpeiden kartoitusta osana  TE-toimiston henkilö- ja yrityspalveluja.

ELY-keskus ja TE-toimistot kiittävät koulutusesityksistä. Laaja ennakointiyhteistyö on vahvistanut näkemyksiä työvoimakoulutustarjonnan suuntaamisesta ja antanut eväitä koulutusten vaikuttavampiin hankintoihin.

Määrärahojen väheneminen heijastuu työvoimakoulutuksen tarjontaan

Työvoimakoulutukseen on osallistunut viime vuosina keskimäärin noin 900 opiskelijaa kuukaudessa. Opiskelijoista noin kaksi kolmesta on opiskellut ammatillisessa koulutuksessa ja noin kolmannes maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa.

Vuonna 2016 työllisyys- ja yrityspalveluihin myönnetyt kansalliset määrärahat vähenevät tästä vuodesta, mikä vaikuttaa ammatillisen työvoimakoulutuksen tarjonnan kaventumiseen.  Lappilaisiin osaamistarpeisiin vastaamisessa voidaan hyödyntää myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemien hankkeiden koulutusmahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Satu Tervasmäki, puh. 0295 037 134, [email protected]

 

Päivitetty klo 13.44: Korjattu toisesta kappaleesta virheellinen vuosiluku (2015 > 2016)


Alueellista tietoa