Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työttömyyden kasvu kiihtyi vuoden lopulla, kasvua 9,9 % (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 16,4 %. Vuosi sitten osuus oli 15,0 %.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys nousi 3 311 hakijalla marraskuun lopusta. Nousua selittää osin kausityöttömyys, koulujen päättyminen ja määräaikaisten työsuhteiden loppuminen, mutta myös lomautusten kasvanut määrä. Vastavalmistuneita oli 303 enemmän kuin marraskuussa. Työttömyyttä edeltävä toiminta joulukuussa oli 65%:lla työssä olo tai työttömyysuhan alaisuus, 12 %:lla opiskelu eri oppilaitoksissa ja lopuilla 23 %:lla muu toiminta esim asevelvollisuus/siviilipalvelu tai perhevapaa. Työttömyyden kasvu kohdistui joulukuussa enemmän miehiin (+2 126), kuin naisiin (+1 185). Lomautetuista 85 % oli miehiä. Nousun myötä työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 30 020. Vuosi sitten työttömiä oli 27 313 eli vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 2 707 henkilöllä (9,9 %). Työttömyyden kasvu myös kiihtyi, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 8,9.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä nousi marraskuun lopusta 973 henkilöllä. Myös viime vuoden joulukuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi 523 henkilöllä. Lomautettuja oli nyt 3 217 ja vuosi sitten 2 694.

Koko maassa työttömänä oli joulukuun lopussa 363 268 henkilöä ja työttömyysaste oli 13,9 %.

Avoimia työpaikkoja täyttyi joulukuussa reilut 1 560

Joulukuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 241 työpaikkaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Uusia paikkoja avautui 1 988. Työpaikkoja täyttyi 1 564. TE-toimiston hakijalla työpaikkoja täyttyi viime vuotta enemmän eli n. 400.

Joulukuun lopussa avoinna oli 1 578 työpaikkaa, mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Avoinna oli joulukuun lopussa melko runsaasti mm. katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijöiden (337), liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden (237), myyjien ja kauppiaiden (154) sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden (143) paikkoja.

Alle 25-vuotiaiden, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työttömyyden kasvu jatkui

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella joulukuun lopussa 5 304. Määrä on 972 enemmän kuin marraskuun lopussa. Nuoria oli työllistämistoimien piirissä 1 839. Nuorten aktivointiaste oli joulukuun lopussa 25,7 %.  Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä oli 5 747, mikä on 995 enemmän kuin kuukausi sitten. Vuoden takaisesta määrä nousi 704:llä. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli joulukuun lopussa 26,6 % (koko maa: 18,6 %). Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne ei ole helpottunut, sillä nuoria on työttömänä yhä kasvava määrä eli 674 enemmän kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9 047. Vuoden 2013 joulukuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 777 työnhakijalla (9,4 %).

Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 7 191, joten 24,0 % työttömistä on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 1 198 enemmän kuin vuosi sitten (20,0 %).

Ulkomaalaisten työttömyys pysyi vuoden takaiseen nähden ennallaan. Joulukuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 052. Naisia heistä oli yli puolet eli 52,3 %.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi 3,6 %

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli joulukuun lopussa 9 871 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi edellisen vuoden joulukuusta 342 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (2 759), omaehtoisessa opiskelussa (2 456), työvoimakoulutuksessa (2 144) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (1 356).

Aktivointiaste laski vuoden takaisesta ja oli joulukuun lopussa 24,7 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 24,3 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri  Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Seuraava tiedote ilmestyy 24.02.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Alueellista tietoa