Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työperäistä maahanmuuttoa edistävä Talent Boost etsii palveluntuottajia

Osaajien maahanmuuttoa edistävä Talent Boost -ohjelma kiihdyttää vauhtiaan, jotta Suomi saavuttaa työvoiman maahanmuutolle asetetut kovat tavoitteet.

Käynnissä on jo kymmeniä toimia, joilla edistetään työntekijöiden sekä opiskelijoiden maahanmuuttoa ja juurtumista Suomeen. Mukana talkoissa ovat valtion lisäksi kaupungit, yliopistot ja oppilaitokset, elinkeinoelämä sekä eri järjestöt.

Hallitus on asettanut työvoiman maahanmuutolle selkeät määrälliset tavoitteet. Työperäisen maahanmuuton tulisi vähintään kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä, siten että 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu. Vuoden 2030 jälkeen Suomi tavoittelee vähintään 10 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain.

Lähtömaakoulutus tukena kansainvälisissä rekrytoinneissa

Yrityksille kehitetään parhaillaan palveluita, jotka helpottavat kansainvälistä rekrytointia, monikulttuuristen työyhteisöjen rakentamista sekä työssä tarvittavan kielen oppimista.

Yksi yritysten tarpeisiin kehitettävistä valtakunnallisista palveluista on sosiaali- ja terveysalan rekrytoiva lähtömaakoulutus, joka tulee osaksi Talent Boostin kansainvälisen rekrytoinnin palvelukokonaisuutta.

Palvelun ostavat suomalaiset työnantajat ja ELY-keskukset yhdessä. Työnantajan maksuosuus on puolet kokonaiskustannuksista ja puolesta vastaa työ- ja elinkeinohallinto.

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa Suomeen muuttavan työntekijän riittävä osaamistaso työn aloittamiseksi ja tukea työntekijää sekä hänen mahdollista perhettään Suomeen muutossa ja asettautumisessa.

Pohjois-Savon ELY-keskus hakee parhaillaan palveluntuottajia sotealan valtakunnalliseen lähtömaakoulutukseen Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta.

Lue lisää

Työperäistä maahanmuuttoa edistävä Talent Boost etsii palveluntuottajia, ELY-keskuksen tiedote 14.6.2022 (sttinfo.fi)