Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien lähtökohdista niukasti palautetta (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapuanjoen, Laihianjoen ja Kyrönjoen merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan ensimmäisiä tulvariskien hallintasuunnitelmia. Selostus hallintasuunnitelmien ja niihin liittyvien ympäristöselostuksien lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta oli kesän aikana yleisesti kansalaisten ja viranomaisten kuultavana. Tulvariskien hallintasuunnitelmia laaditaan parhaillaan alueellisten tulvaryhmien johdolla ja ne tulevat yleisesti nähtäville syksyllä 2014.

Lausuntoja saatiin yhteensä 12 kappaletta ja niiden antajia olivat vesistöalueiden kunnat, maakunnalliset liitot, pelastuslaitokset ja aluehallintovirasto. Lisäksi yksi henkilö vastasi sähköisellä kyselylomakkeella ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Kaikkiaan koko Suomessa sähköisen palautteen antoi seitsemän henkilöä.

Lausunnoissa todettiin, että tulvariskien hallinnan tavoitteet ovat riittäviä ja yleisluontoisia. Lausunnoissa toivottiin, että tulvariskien hallinnan toimenpiteissä painotettaisiin ihmisten omaa toimintaa tulvatilanteessa, maankäytön suunnittelua sekä neuvontaa ja määräyksiä.

Vuonna 2013–2015 Kyrönjoelle, Lapuanjoelle ja Laihianjoelle laadittavilta tulvariskien hallintasuunnitelmilta toivottiin aineistojen luotettavuutta, tarkkoja yhteystietoja sekä huomion kiinnittämistä kaikkiin vesistöjen tulva-alueisiin. Vesiensuojelun huomiointi tuli esiin useassa kohdassa, kuten myös ympäristövaikutusten arvioinnin kohdalla. Lisäksi arvioinnissa haluttiin huomioitavan kuivatusojien vaikutus alueen tulvaherkkyyteen sekä tulvien vaikutus jätevesien käsittelyyn. Ympäristövaikutukset arvioitiin tulvatilanteessa pääosin tilapäisiksi. Muut kommentit liittyivät mm. tulvariskien hallinnan suunnittelun aikatauluun sekä asiakirjan sisältöön.

Lisätietoja:

  • Erikoissuunnittelija Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027

Alueellista tietoa