Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnistynyt Lapuanjoella, Kyrönjoella ja Laihianjoella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vesistöalueiden merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat neljä aluetta: Kyrönjoelta Ilmajoki-Seinäjoki ja Ylistaro-Vähäkyrö, Lapuanjoelta Lapua sekä Laihianjoelta Laihia-Runsor. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa.

Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Laihianjoen tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan perustettiin vuonna 2012 tulvaryhmät, joissa on edustettuina vesistöalueen kunnat, maakunnan liitot, alueelliset pelastuslaitokset sekä ELY-keskukset. Kullekin vesistöalueelle laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa selvitetään toimenpiteitä, joilla tulvariskejä voidaan estää ja vähentää.

Työn alkuvaiheessa Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Laihianjoen tulvaryhmät ovat asettaneet vesistöaluekohtaisesti alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Kuulemisen yhteydessä tavoitteisiin toivotaan sidosryhmiltä kommentteja. Lopulliset tavoitteet määritetään myöhemmin laadittavassa tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Tulvariskien hallinnan tulevat toimenpiteet valitaan tavoitteiden pohjalta ja niiden arvioinnissa käsitellään toimenpiteiden vaikutuksia tulvahaittojen vähenemiseen, luontovaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia. Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset arvioidaan. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Tulvariskien hallintasuunnitelmat valmistuvat v. 2015.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kirjallisesti tai sähköisesti ELY-keskukselle 2.8.2013 mennessä. Postiosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Sähköpostiosoite on: [email protected].

Lisäksi voi hyödyntää sähköistä palautejärjestelmää: 

Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti verkkopalvelussa osoitteessa:

sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Seinäjoen (Alvar Aallon katu 8), Vaasan (Korsholmanpuistikko 44) ja Kokkolan (Torikatu 40) toimipaikoissa.

 Lisätietoja:

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 794
  • sähköpostiosoitteet: [email protected]

Alueellista tietoa