Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnissä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi vuonna 2011 Pohjois-Pohjanmaalla kaksi merkittävää tulvariskialuetta: Kalajoen Alavieskan ja Ylivieskan välillä sekä Iijoen Pudasjärven keskustan alueella. Näille alueille on laadittu tulvavaarakartat ja parhaillaan kartoitetaan tulvariskit yhteistyössä kuntien ja alueilla toimivien tahojen kanssa.

Tulvariskien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarkastellaan vesistöalueita kokonaisvaltaisesti. Tämän varmistamiseksi Kalajoen ja Iijoen vesistöalueille perustettiin vuonna 2012 tulvaryhmät, joissa on edustettuina kunnat, maakunnan liitto, alueellinen pelastuslaitos sekä ELY-keskus.

Tulvaryhmän tehtävänä on
1. käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset;
2. asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet;
3. hyväksyä ehdotuksen suunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi ja
4. järjestää vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa.

Kalajoen vesistöalueen ja Iijoen vesistöalueen tulvaryhmät ovat asettaneet kullekin vesistöalueelle alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet, joiden perusteella esitetään konkreettisia toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi ja estämiseksi sekä toimenpiteitä, joilla parannetaan varautumista tulviin ja elpymistä tulvista. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan asiantuntijatiedon perusteella ottaen huomioon vaikutukset tulvahaittojen vähenemiseen ja vaikutukset luontoon. Lisäksi tarkastellaan toimenpiteiden taloudelliset, sosiaaliset sekä kulttuurilliset vaikutukset. Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset arvioidaan. Toimenpiteiden arvioinnissa pyritään ottamaan sidosryhmien näkemyksiä mahdollisimman laajasti huomioon järjestämällä erillisiä tilaisuuksia.

Sekä Kalajoen että Iijoen vesistöalueilla laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelma, johon on koottu mm. tulvakartat sekä tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään ympäristöarviointi.

Suunnittelutyön tausta ja eteneminen on kuvattu tarkemmin nyt nähtävänä olevissa asiakirjoissa:
- Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu ja
- Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta ELY-keskukselle 2.8.2013 asti.

Asiakirjat ovat nähtävillä 2.5.2013 – 2.8.2013 seuraavissa kunnissa: Ii, Kuusamo, Oulu, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska, Kannus, Lestijärvi, Pihtipudas ja Toholampi.

Kuulutus sekä asiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisesti verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvaryhmat (Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmä tai Iijoen vesistöalueen tulvaryhmä) sekä ELY-keskuksen Oulun toimipaikassa osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Lisätietoja:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen puh. 0295 038 430
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä puh. 0295 038 444
sähköpostiosoitteet: [email protected]


Alueellista tietoa