Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Toimialaraportti: Ohjelmistoala kasvaa vauhdilla, mutta mistä löytyvät tekijät?

Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi kasvavat vauhdilla. Erityisesti vienti on nopeassa kasvussa. Alojen yritysten liikevaihto kasvoi vuosina 2013–2015 lähes kolmanneksen ja kasvu jatkuu edelleen voimakkaana. Suurin osa alojen henkilöstöstä on korkeasti koulutettua. Huolena on osaavan työvoiman riittävyys korkeaa osaamista vaativilla aloilla.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelun 25.10.2017 Helsingissä julkaisemasta ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin syksyn 2017 toimialaraportista. Samalla julkaistiin myös liike-elämän palveluiden toimialabarometri.

Ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin kasvuvauhti on henkilöstön osalta ollut erittäin nopeaa. Henkilöstön määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana lähes kuusi prosenttia. Aloista on tullut merkittäviä työllistäjiä. Niiden palveluksessa työskenteli vuoden 2015 lopussa jo yli 80 000 henkeä. Suurimpia työllistäjiä alojen sisällä ovat ohjelmistosuunnittelu sekä kone- ja prosessisuunnittelu.

Yritykset raportoivat entistä enemmän ongelmista osaavan työvoiman löytämisessä. Molemmat alat vaativat korkeasti koulutettua työvoimaa, jota on haettava myös ulkomailta. Varsinkin ohjelmistoalalla pelätään, että osaajapula nykyisestä kasvaessaan muodostuu kasvun esteeksi yksittäisissä yrityksissä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa