Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Toimialaraportti: Leipomoala elää ajassa ja panostaa tulevaisuuteen, luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa

Monimuotoisen leipomoalan liikevaihto kasvoi vuonna 2020. Kilpailutilanne jatkuu kireänä, ja kireyttä lisää myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut tuonti. Leipomotuotteiden vienti on kuitenkin lievässä kasvussa.

Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.

Leipomoalalla pula osaavista työntekijöistä

Pula osaavasta työvoimasta on alkanut näkyä myös leipomoalan yrityksissä. Osaavan työvoiman saatavuus eri puolella Suomea toimiville leipomo- ja konditoria-alan yrittäjille on keskeinen toimintaedellytys.

Leipomoalalla kilpailua on kiristänyt myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut leipomotuotteiden tuonti. Tuontileivän määrä on suomalaisten ostamasta leivästä kolminkertaistunut ajanjaksolla 2002–2020.

Leipomotuotteiden vienti Suomessa on ollut lievässä kasvussa. Länsi-Euroopan leipomo- ja viljamarkkinat ovat ison markkinakoon vuoksi houkuttelevia yrityksillemme.

Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan

Luonnontuotealan yritysten ja luonnontuotteita liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten liikevaihto laski hieman vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. 

Luonnontuotealan yritysten ja luonnontuotteita liiketoiminnassaan hyödyntävien yritysten liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 saakka, mutta koronavuonna 2020 yritysten kokonaisliikevaihto laski hieman. Alan liikevaihtoa painoi erityisesti matkailun ja hyvinvoinnin palveluiden ja tuotteiden liikevaihdon lasku.

Luonnontuotealan kasvua rajoittaa raaka-aineen riittävä ja tasalaatuinen saatavuus. Suomen vahvuudet luonnontuotteiden tuottajamaana löytyvät laajoista keruualueista, raaka-aineiden erinomaisista ravintoarvoista, luotettavasta alkuperästä sekä toimitusvarmuudesta. Digitalisaatio ja alustatalous mahdollistavat uudentyyppisen verkottumisen ja liiketoiminnan. Luomu on keino luoda lisäarvoa luonnontuotteille.

Lue lisää