Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Toimialaraportti: Kiinnostus malminetsintään ennakoi koko kaivostoimialan kasvua

Investoinnit malminetsintään ovat kääntyneet kasvuun vuonna 2016. Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2016 noin 240 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän.

Kaivosteollisuudessa on viime vuosina eletty haastavia aikoja, mutta tällä hetkellä toimivat kaivokset ovat jo vakaalla pohjalla. Erityisenä kehittämiskohteena viime aikoina ovat olleet tuotannon tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi sekä ympäristöinvestoinnit. Osaamiseen ja teknologian kehittämiseen panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti.

Kansainvälisesti Suomen vetovoimatekijöitä ovat hyvä geologinen tieto, malmipotentiaali, infrastruktuuri, yleinen korkea koulutustaso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus. Laadukas ja tuloksekas malminetsintä ja uudet löydökset turvaavat tulevaisuuden raaka-ainetarpeita ja luovat uutta pohjaa teolliselle toiminnalle. Suomessa on myös vahva kaivoslaitteiden ja -teknologian osaaminen.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelun 31.10.2017 Levillä julkaisemasta kaivosalan syksyn 2017 toimialaraportista, joka käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa