Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tietoa vesien tilasta ja vesienhoitotoimista tarjolla Farmari-messuilla (Etelä-Savo)

Suomi on tuhansien järvien maa, jossa luonnonvesien puhtautta arvostetaan. Vesistöistä halutaan pitää hyvää huolta, ja vesien tila onkin yksi Farmari-messuilla ELY-keskuksen messuosastolla esillä olevista teemoista.  

Kartta Etelä-Savon vesien ekologisesta tilasta.

Etelä-Savon alueella vesistöt ovat suurelta osin erinomaisessa tilassa. Tällä ylpeyden aiheella startataan Farmari-messujen ohjelma ELY-keskuksen messuteltassa. Torstaina 30.6. klo 12.00 ELY-keskuksen ylijohtaja Jari Mutanen pitää vesien tilaa koskevan puheenvuoron otsikolla Puhtaasti paras, maailman puhtaimmat vedet.  

Vesien tilaa seurataan säännöllisesti. Suurin osa Suomen vesistöistä on tällä hetkellä hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Vesien hyvä tila ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

– Vaikka Etelä-Savossa on puhtaat vedet, vesistöjen tilaa heikentää kuitenkin ravinnepitoisuuksien ja humuksen lisääntyminen, mikä aiheuttaa vesien rehevöitymistä, toteaa Mutanen.

Osastollamme pääset tutkailemaan kartasta omien lähivesiesi tilaa. 

Uusi vesienhoitokausi alkoi tämän vuoden alussa. Kaudelle on hyväksytty uudet vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toimenpideohjelmat. Suunnitelmien ja niitä täydentävien toimenpideohjelmien tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen. Nykyinen kuusivuotinen vesienhoitokausi kestää vuoden 2027 loppuun saakka.

Vesien tilan ylläpitäminen ja parantaminen vaatii toimenpiteitä maa-alueilla ja vesistöissä. Moniin toimenpiteisiin on mahdollista saada avustusta ELY-keskuksista, kertoo johtava asiantuntija Juho Kotanen.

Nähdään Farmarissa ELY-keskuksen messuosastolla K132!

Lisätietoa:

 

Yhteyshenkilöt:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, p. 029 502 4233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Juho Kotanen, p. 029 502 4192, juho.kotanen(at)ely-keskus.fi