Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tiesuunnitelmat valmistuneet Valtatie 14:n parantamiseksi Punkaharjulla (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tiesuunnitelmien laatiminen on saatu päätökseen koskien Punkaharjulla valtatie 14:n parantamista maanteiden 479 ja 4403 liittymässä sekä Kulennoisten kevyen liikenteen järjestelyitä. Tiesuunnitelmat on laadittu maantielain edellyttämällä tavalla yhteistyössä Savonlinnan kaupungin (Punkaharjun kunnan) sekä muiden viranomaisten kanssa. Asukkaiden ja maanomistajien kanssa vuoropuhelua on käyty yleisötilaisuuksissa.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) käynnisti tiesuunnitelmien maantietielain mukaisen käsittelyn maaliskuussa 2013. Tiesuunnitelmista on pyydetty lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Tiesuunnitelmat ovat olleet kuukauden ajan yleisesti nähtävillä mahdollisten muistutusten jättämistä varten. Savonlinnan kaupunki on kuuluttanut suunnitelmien nähtävillä olosta virallisesti.

Valtatie 14:n parantaminen maanteiden 479 ja 4403 liittymissä

 Tiesuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet ovat pääpiirteissään seuraavat:

  • Nykyinen nelihaaraliittymä korvataan kiertoliittymällä mikä parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta.
  • Kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan.

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma hyväksytään vuoden 2014 alkuun mennessä.

 Kiertoliittymän rakennussuunnitelman laatiminen on käynnissä.  Rakennussuunnitelma valmistuu kesän 2013 aikana.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 0,8 milj. euroa.

Valtatie 14 Kulennoisten kevyen liikenteen järjestelyt

 Tiesuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet ovat pääpiirteissään seuraavat:

  • Valtatie 14:lle rakennetaan alikulkukäytävä kevyen liikenteen väylineen.
  • Yksityistieliittymää siirretään valtatieliittymien porrastamiseksi.
  • Väistötila rakennetaan.

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma hyväksytään vuoden 2014 kesään mennessä.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 0,5 milj. euroa.

 

Kummankaan hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä.

 Lisätiedot         

Pohjois-Savon ELY-keskus, projektivastaava Heikki Liukkonen,
puh. 0295 026 742, sähköposti heikki.liukkonen(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus, kunnossapito- ja rakentamispäällikkö
Vesa Partanen, puh. 0295 026 750, sähköposti vesa.partanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa