Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

 Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Itä-Suomi)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Alemman tieverkon osalta tiemerkintöjen ylläpito aloitettiin toukokuun puolivälissä ja uusien päällysteiden tiemerkintätyöt käynnistyivät toukokuun viimeisellä viikolla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 3 milj. euroa.

Alemman tieverkon maalikeskiviivojen tiemerkinnät aloitettiin toukokuun puolivälissä.Päätieverkon osalta tiemerkintätyöt aloitetaan heinäkuun alussa. Uusien, tänä kesänä päällystettyjen teiden tiemerkintätyöt ovat käynnistyneet toukokuun viimeisellä viikolla. Kaikkien tiemerkintätöiden tulisi olla valmiit syyskuun puoliväliin mennessä.

Pienmerkintätöiden osalta ylläpitotyöt aloitetaan kesäkuun alussa koko Itäisen Suomen alueella. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuina ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuina elokuun loppuun mennessä.

Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella Cleanosol Oy.

Liitteet

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726,
maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa