Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tenojoen luvanmyynti alkaa viikolla 15 aiemmin ilmoitetun mukaisesti (Lappi) 

Valtioneuvosto on antanut tänään asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä muutoksista. Maa- ja metsätalousministeriö antoi puolestaan asetuksen Tenon matkailukalastuslupien hinnoista vuonna 2019. Molemmat asetukset tulevat voimaan niin, että Tenon kalastuslupien myynti voi alkaa suunnitellussa aikataulussa viikolla 15.

Ulkopaikkakuntalaiset kiinteistönomistajat voivat varata lupia omasta kiintiöstään lupakaupan sivuilta jo maanantaista 8.4 klo 10 alkaen. Matkailukalastajien rantakalastusluvat tulevat myyntiin keskiviikkona 10.4 klo 10.00 ja venekalastusluvat perjantaina 12.4 klo 10.00. Lupia voi varata ja ostaa Tenojoen kalastuslupakaupasta osoitteesta www.tenonkalaluvat.fi Ohjeet lupakauppaan kirjautumisesta ja lupien ostamisesta löytyvät lupakaupan sivuilta.

Jos lupakauppaan kirjautuminen tai lupien ostaminen ei jostakin syystä onnistu, niin siitä voi laittaa viestiä spostiosoitteeseen info@tenonkalaluvat.fi 

Lisätietoja
Kare Koivisto
kalatalousasiantuntija
0295 037 067

River Tenojoki license sale begins at week 15 as previously announced (Lapland)

The Government has today adopted a decree on the changes to be made to the river Teno fishing rules for the next period. The Ministry of Agriculture and Forestry in turn issued a decree on the prices of Teno's fishing licenses in 2019. Both regulations will enter into force so that the sale of Teno's fishing licenses can begin at the scheduled time of week 15.

Non-resident property owners in the area of River Tenojoki watercourse can reserve their own quota on their license sales pages from Monday the 8th of April at 10.00 am. The shore fishing licenses for the tourists will be available for sale on Wednesday the 10th of April at 10.00 am and boat fishing licenses for the tourists on Friday the 12th of April at 10.00 am. Licenses can be booked and purchased from the Tenojoki fishing license store at www.tenonkalaluvat.fi.

If for some reason you are unable to sign up for a license or buy licenses, you can post a message to info@tenonkalaluvat.fi

Additional information
Kare Koivisto
kalatalousasiantuntija
0295 037 067


Alueellista tietoa