Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tekesin rahoituksella kasvua ja vientiä myös Keski-Suomeen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Tekesin rahoitusta saaneet pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja vientiään selvästi enemmän kuin pk-yritykset keskimäärin.

"Liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä vuosittain 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin pk-yrityksissä keskimäärin 2011–2014. Rahoittamiemme pk-yritysten vienti kasvoi kahdella miljardilla eurolla kolmessa vuodessa projektin päättymisestä. Luvut ovat merkittäviä ja kertovat siitä, että parhaat yritykset ovat valikoituneet rahoitettaviksi", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

ETLAlta on juuri valmistunut selvitys työpaikkojen kehityksestä 2003–2005 Tekesin rahoitusta saaneissa startupeissa. Selvityksen mukaan Tekesin rahoittamiin startupeihin oli syntynyt 3 000 työpaikkaa vuoteen 2013 mennessä ja syntyy edelleen lisää, kun työpaikkojen määrä muissa startupeissa junnaa lähtötilanteessa.

"Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekesin rahoituksella syntyneet työpaikat ovat korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja", Pekka Soini sanoo. Hän kannustaa pohtimaan, mistä yritys voi saada kilpailuetua.

"Yritys voi saada selkeää lisäarvoa murtamalla digitaalisuuden avulla perinteisiä liiketoimintamalleja tai yhdistämällä muotoilua, tunnetta, toiminnallisuutta ja teknologiaa. Tekes voi olla mukana sparraamassa ja jakamassa riskiä", Soini lupaa.

Rahoitus painottui pk-yrityksiin ja startupeihin

Vuonna 2015 Tekes rahoitti 575 miljoonalla eurolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteja. Yritysten projekteihin summasta kohdistui 366 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta kasvoi selvästi.

Pk-yritykset odottavat vuonna 2015 käynnistyneistä projekteista 8 miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna.

Myös startupien rahoitus kasvoi. Tekes rahoitti kaikkiaan 702 startupia yhteensä 140 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 päättyneissä projekteissa syntyi aiempaa enemmän välittömiä tuloksia. Projekteissa syntyi yhteensä 1 880 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 250 patenttia ja 1 320 opinnäytettä.

Keski-Suomeen rahoitusta yhteensä 18,5 miljoonaa euroa

Keski-Suomeen kohdistui Tekesin rahoitusta yhteensä 18,5 miljoonaa euroa, josta yritysten
t&k -hankkeisiin yhteensä 10,8 miljoonaa euroa (62 hanketta) ja näistä pk-yritysten osuus oli 8,8 miljoonaa euroa (46 hanketta). Yritysten innovaatioavustusten osuus myönnetystä 10,8 miljoonan euron rahoituksesta oli 47 % ja lainarahoituksen osuus 53 %. Yritysten hankerahoituksen kohdistuminen noudatteli suurelta osin maakunnan kehittämisen painopistealoja eli digitaalisuus ja kyberturvallisuus olivat hyvin edustettuina kuten myös biotalous ja uudistuva energiantuotanto. Kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvutavoitteet ovat olleet yhtenä painavimmista kriteereistä rahoitusta myönnettäessä. Tekes on selkeästi siten omalta osaltaan sitoutunut Team Finland -verkoston yhteisiin tavoitteisiin pk-yritysten viennin tuplaamisesta vuoteen 2020 mennessä.

Tutkimusrahoitusta myönnettiin Jyväskylän yliopistolle 15 hankkeeseen sekä ammattikorkeakoululle kuuteen ja VTT:lle kolmeen hankkeeseen. Tutkimuslaitosten hankerahoitus kohdistui pitkälti digihankkeisiin sekä biotalouteen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sai tuotekehitysavustusta yhteensä n. 0,5 miljoonaa euroa kolmeen eri hankkeeseen, jotka liittyvät asiantuntijapalveluiden kehittämiseen ja digitalisaatioon.

Tarkemmat tunnusluvut ja tiedot Tekesin rahoituksesta löytyvät sivulta

www.tekes.fi/tekes/tulokset-ja-vaikutukset

Tekesin myöntämä tutkimus- ja kehitysrahoitus maakunnittain 2015 (pdf, taulukko)

Lisätietoja: Team Finland -koordinaattori (Keski-Suomi) Heini Günther,

puh. 040 502 0042, heini.gunther(at)tekes.fi, heini.gunther(at)ely-keskus.fi

 

 

 


Alueellista tietoa