Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvivaaran tarkkailusuunnitelma hyväksyttävänä ELY-keskuksissa (Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus)

Talvivaara Sotkamo Oy on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle hyväksyttäväksi tarkkailusuunnitelman eli esityksen Talvivaaran kaivoksen uudeksi tarkkailuohjelmaksi.

Tarkkailusuunnitelma on toiminnanharjoittajan esittämä suunnitelma siitä, miten ympäristöluvassa määrätty tarkkailu eli ns. velvoitetarkkailu jatkossa toteutetaan. Käsiteltyään Talvivaara Sotkamo Oy:n esittämän tarkkailusuunnitelman ELY-keskukset antavat siitä päätökset, joissa tarvittaessa annetaan tarkkailua koskevia määräyksiä.

ELY-keskusten hyväksynnän jälkeen tarkkailusuunnitelmasta tulee tarkkailuohjelma, joka perustuu ympäristöluvassa annettuihin määräyksiin tarkkailusta. Tarkkailuohjelma auttaa viranomaista valvomaan, täyttääkö toiminta ympäristöluvan velvoitteet. Tarkkailuohjelma sisältää vain toiminnanharjoittajan niin sanotun velvoitetarkkailun. Sen lisäksi tehtävää tarkkailua kutsutaan omavalvonnaksi.

Talvivaara Sotkamo Oy:n esittämä tarkkailusuunnitelma sisältää kaivoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun kalataloustarkkailuineen sekä Kolmisopen säännöstelytarkkailun. Tarkkailusuunnitelma perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 29.3.2007 antamaan lupapäätökseen (nro 33/07/1) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 antamaan lupapäätökseen (nro 52/2013/1). Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee tarkkailusuunnitelmaesityksen vaikutus- ja kalataloustarkkailun omalla alueellaan. Muutoin käsittelijänä on Kainuun ELY-keskus.

Talvivaara Sotkamo Oy:n laatima tarkkailusuunnitelma pidetään nähtävillä 11.11.–11.12.2013 Sotkamon, Sonkajärven ja Lapinlahden kunnanvirastoissa, Kajaanin ja Kuopion kaupungintaloilla, Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskuksissa sekä internetissä (linkki tiedotteen lopussa).

Kuulutus on nähtävillä edellä mainittujen kuntien ja ELY-keskusten ilmoitustauluilla sekä ELY-keskus.fi-palvelun kuulutuksissa (linkki tiedotteen lopussa). Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus antavat päätökset julkipanon jälkeen. ELY-keskukset tiedottavat varsinaisesta päätöksestä erikseen.

Linkit:
Talvivaaran tarkkailusuunnitelma ymparisto.fi-palvelussa
ELY-keskusten kuulutukset

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Riina Päätalo, p. 029 502 3668,
Pohjois-Savon ELY-keskus, limnologi Taina Hammar, p. 029 502 6782.


Alueellista tietoa