Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuototilanne 9.4.2013

Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran kaivosalueella on selvästi pienentynyt maanantaihin 8.4. verrattuna. Talvivaara oli aloittanut vuotokohdan tukkimisen maanantaina klo 17. Vuotokohtaan oli tiistaihin puoleen päivään mennessä ajettu noin 2 000 kuutiometriä moreenia. Tarkastushetkellä tiistaina puoliltapäivin vuoto oli vähentynyt oleellisesti edellispäivästä. Kipsisakka-allas numero 2:n alta purkautui vuotovettä kuten maanantainakin mutta selvästi vähemmän. Pohjoisen suuntaan vuotovettä ei ole päätynyt.

Vuotovedet on ohjattu Kortelammen patoalueelle. Kipsisakka-altaasta ehti vuotaa Talvivaaran arvion mukaan yli 300 000 kuutiometriä jätevettä. Talvivaaran viimeisimpien analyysien mukaan vuotoveden pH oli 3,2 ja nikkelipitoisuus 41,9 milligrammaa litrassa. Vuotanutta jätevettä ei ole päätynyt kaivosalueen ulkopuolelle.

Talvivaara on lisännyt käsitellyn jäteveden juoksutusta etelän suuntaan huomattavasti. Tiistaina vettä juoksutettiin etelän suuntaan 825 kuutiometriä tunnissa. Juoksutettavan veden pH oli 10,3. Pohjoisen suuntaan käsiteltyä jätevettä juoksutettiin tiistaina päivällä noin 800 kuutiometriä tunnissa. Veden pH oli 9,8.

Talvivaara on tehnyt juoksutusmäärän nostosta Kainuun ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 62 § mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta. Kainuun ELY-keskus on ottanut ilmoituksen käsiteltäväkseen. Ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä.

Kainuun ELY-keskus ottaa keskiviikkona vesinäytteitä kaivosalueelta juoksutettavista käsitellyistä jätevesistä sekä Talvivaaran läheisiltä vesialueilta pohjoisen ja etelän suunnalta.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
patoturvallisuusasioissa yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856

Liite: Talvivaaran ilmoitus


Alueellista tietoa