Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 28.10.2015 alkaen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä keskiviikosta 28.10.2015 alkaen samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talviajan alennetuilla nopeusrajoituksilla voidaan pienentää olennaisesti onnettomuusriskiä, joka muutoin kohoaisi selvästi pimeillä ja liukkailla syys- ja talvikeleillä.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia. Alemmat nopeudet antavat kuljettajalle enemmän pelivaraa ja mahdollisuuksia toimia onnettomuuden estämiseksi. Huonoissa olosuhteissa ajonopeutta on syytä alentaa vielä merkeillä osoitettua pienemmäksi.

Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia onnettomuuksia: juuri valmistuneen VTT:n tutkimuksen mukaan talviajan alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan estävän koko maassa jopa 8 liikennekuolemaa ja 38 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa.

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on 100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella sellaisilla tiejaksoilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella voi talvikauden nopeusrajoitus olla 100 km/h. Tällaisia jaksoja on Pirkanmaan pääteistä valtatiellä 3 Tampereen pohjoispuolella, valtatiellä 9 Oriveden pohjoispuolella sekä valtatiellä 11 Nokialla. Lisäksi sään, kelin ja liikennemäärän mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten jaksoilla voidaan hyvissä olosuhteissa näyttää rajoitusta 100 km/h. Pirkanmaalla vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat käytössä valtatiellä 3 Lempäälän Marjamäestä Pirkkalan Linnakorpeen, valtatiellä 9 Tampereen ja Oriveden välillä sekä valtatiellä 12 Tampereen ja Kangasalan välillä. Kantatiellä 58 Kangasalan päässä on voimassa 4 kilometrin jakso, jossa kesän 80 km/h alennetaan talviajaksi 70 km/h:iin.

Talviajaksi alennetut rajoitukset ovat voimassa aina kevääseen saakka, jolloin olosuhteiden parannuttua maalis-huhtikuussa siirrytään jälleen kesäajan rajoituksiin. 

Liite:  Kartta Pirkanmaan talviajan nopeusrajoitusjärjestelyistä

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, puh. 0295 036 311 

Alueellista tietoa