Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa noin 9000 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 25. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 22.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä noin 140 km:n matkalle. Osuuksista Etelä-Savossa on 32 km, Pohjois-Savossa 46 km ja Pohjois-Karjalassa 62 km. Näistä osa on korkealuokkaisia tieosuuksia, joissa ajosuunnat on erotettu keskikaiteella. Valtatielle 6 jäävillä 100 km/h talvinopeuden osuuksilla on leveä poikkileikkaus sekä hyvät kohtaamisnäkemät suuntauksen vuoksi ja liikennemäärät ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on nopeusrajoitus 80 km/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan muutamilla mutkaisilla ja poikkileikkaukseltaan kapeilla tieosuuksilla talveksi 70 km/h -tasolle. Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Rajoituksiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia edelliskauden tilanteeseen nähden. Ainoat muutokset koskevat lyhyitä tienkohtia, joiden nopeusrajoitusta laskettiin jo kesäkaudella.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena
100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
  • Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
  • Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
  • Valtatie 5 välillä Kellolahti - Päiväranta, muuttuva rajoitus
  • Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
  • Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
  • Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
  • Valtatie 6 välillä Valtimo - Maaselkä
  • Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa merkeillä osoitettua alemmaksi. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Talvirajoitusten ansiosta arvioidaan 15 ihmisen hengen säästyvän ja 50 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä vuosittain. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteen kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Lisätietoja

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729

Suunnittelupäällikkö Patrick Hublin
puh.0295 026 708

 


Alueellista tietoa