Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2015–16 otetaan käyttöön koko maassa viikolla 44. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Liikenneviraston 21.10.2015 ohjeen mukaisessa laajuudessa viimeistään perjantaina 30.10.2015. Merkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 28.10.2015.

Liikennevirasto on päättänyt tulevan talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusjärjestelystä tieliikennelain 25 §:n 1 momentin sekä liikenne- ja viestintäministeriön 27.8.2004 antaman yleisohjeen ja 20.9.2006 kirjeen perusteella.
 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100km/h tieosuuksia 711 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 744 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 606 km. Lisäksi maanteille asetetaan 70 km/h -rajoituksia 183 tiekilometrille. Maanteille jää talviajaksi 711 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 249 km.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa talviajan nopeusrajoitusten laajuuteen tulee seuraava muutos edellistalveen verrattuna:

  • Uusi talviaikainen 80 km/h -rajoitus otetaan käyttöön kantatiellä 88 välillä Piippola – Pohjois-Savon ELY-keskuksen raja

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 183 km alennettua 70km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.
 

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan säästävän 15 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista ja 29 % kuolemista niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vuosien 2010–2014 liikenne- ja onnettomuusmäärillä säästö tarkoittaa vuosittain noin 36 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään kahdeksan kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015).
 

 

Lisätietoja    

Tieinsinööri Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241 tai
liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen puh. 0295 038 251.


Alueellista tietoa