Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset Pirkanmaan maanteille 23.10. alkaen  (Pirkanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä keskiviikosta 23.10.2013 alkaen samaan aikaan kuin muuallakin eteläisessä Suomessa. Muuttuneet nopeudet tulevat voimaan heti kun rajoitusmerkit on vaihdettu. Talviajan alennetuilla nopeusrajoituksilla voidaan pienentää olennaisesti onnettomuusriskiä, joka muutoin kohoaisi selvästi pimeillä ja liukkailla syys- ja talvikeleillä.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia. Riistaeläinten syksyinen liikkeellelähtö tukee pimeän ajan nopeusrajoitusten asettamista, vaikka olosuhteet eivät vielä aivan talvisia olisikaan.

Alemmat nopeudet antavat talviliukkaalla kuljettajalle enemmän pelivaraa ja mahdollsuuksia toimia onnettomuuden estämiseksi. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia onnettomuuksia: koko maassa niiden arvioidaan estävän jopa 15 liikennekuolemaa ja 50 loukkaantumista vuodessa.

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on 100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella sellaisilla tiejaksoilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella, nopeusrajoitus voi talvikaudella olla 100 km/h. Tällaisia jaksoja on Pirkanmaan pääteistä valtatie 3:lla ja valtatie 9:llä Tampereen pohjoispuolella. Lisäksi sään, kelin ja liikennemäärän mukaan ajantasaisesti vaihtuvilla tiejaksoilla voidaan hyvissä olosuhteissa näyttää rajoitusta 100 km/h. Pirkanmaalla vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat käytössä valtatie 3:lla Tampereen ja Lempäälän Marjamäen (Ideapark), valtatie 9:llä Tampereen ja Oriveden sekä valtatie 12:lla Tampereen ja Kangasalan välillä.

Uudet 70 km/h-talvinopeusrajoitusjaksot kantatielle 58 ja maantielle 310

Pirkanmaalla otetaan tänä talvena käyttöön kaksi uutta 70 km/h-nopeusrajoitusjaksoa. Kantatien 58 nopeusrajoitus alennetaan koko Kangasalan ja Oriveden väliseltä matkalta 70 km/h:iin. Aiemmin talvinopeusrajoitus 70 km/h oli kantatiellä 58 voimassa vain Kangasalan Ponsan ja Oriveden välillä. Samassa yhteydessä Kangasalan ja Oriveden välisten kylien nopeusrajoituksia tarkistetaan siten, että jatkossa kyläkeskusten ydinalueella kantatien nopeusrajoitus on 50 km/h. Myös Oriveden keskustan kohdan nopeusrajoitukset on tarkistettu. Uusilla nopeusrajoituksilla vähennetään henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia päätieksi varsin mutkaisella ja mäkisellä kantatiellä, jonka varrella on paljon tienvarsiasutusta. Samalla tuetaan nopeusrajoitusten noudattamista, kun rajoitusarvojen vaihtelu vähenee.

Maantien 310 Kangasala–Valkeakoski nopeusrajoitus alennetaan 70 km/h:iin Valkeakosken Painon kylän ja Kangasalan välillä. Talviajan nopeusrajoituksen alentamisella pyritään vähentämään erityisesti suistumis- ja eläinonnettomuuksia ja parantamaan kevyen liikenteen olosuhteita varsin kapealla ja mutkaisella seututiellä.

Talviajaksi alennetut rajoitukset ovat voimassa aina kevääseen saakka, jolloin olosuhteiden parannuttua maalis-huhtikuussa siirrytään jälkeen kesäajan rajoituksiin.   

Lisätietoja: liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, puh. 0400 416 473, Pirkanmaan ELY-keskus

Kartta Pirkanmaan talviajan nopeusrajoitusjärjestelyistä

Koko maan talvinopeusrajoitukset


Alueellista tietoa