Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla maaliskuun lopussa (Pirkanmaa)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella 31.3.2015 alkaen.

Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös muussa eteläisessä Suomessa. Merkkien tulee olla vaihdettuina 1.4.2015 mennessä.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Päällysteen huono kunto siirtää 100 km/h-rajoitukseen siirtymistä joillakin teillä

Päällysteiden kunto on joillakin teillä heikentynyt talven aikana huomattavasti Syviä uria on paljon, samoin reikiä, halkeamia ja muita vaurioita. Talviajaksi  80 km/h:iin alennetut rajoitukset jätetään joillakin tiejaksoilla voimaan siihen saakka, kunnes niiden päällysteet saadaan korjattua tai uusittua. Pirkanmaalla ko. tiejaksot ovat seuraavat:

  • Valtatie 9, Alasjärvi - Aitovuori, Tampere, n. 5,5 km
  • Kantatie 65, Kallion ja Vaskiveden välinen, normaalisti 100 km/h-jakso Ylöjärvi ja Virrat välillä, n. 6,1 km
  • Kantatie 66 Herraskylä - Liedenpohja, Virrat, n. 13 km
  • Maantie 130, ohituskaistaosuudet Valkeakoski ja Lempäälä, n.9 km.

Päällystevaurioista varoitetaan monilla tiejaksoilla.

Oikea ajonopeus tilanteen mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Kevät tuo autoilijoiden lisäksi paljon myös muita liikkujia teille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Lisätietoja antaa liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, Pirkanmaan ELY-keskus  puh. 0400 416473.

 

 


Alueellista tietoa