Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Taksilupien kiintiöt vahvistettiin pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen kuntakoh­tai­sista taksilupien enimmäismääristä. Enimmäismäärät tulevat voimaan 1.1.2016 ja ovat voimassa 1.1.2016–31.12.2016.

Taksilupamääriä on vähennetty kymmenessä kunnassa, Kruunupyyn kuntaan on lisätty yksi esteetön henkilöauto ja Vaasan Vähäänkyröön on lisätty yksi taksilupa henkilöautolle. Muissa kunnissa taksilupien enimmäismäärä on pysynyt ennallaan.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kau­punki­maisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvu­keskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistettaessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestö­kehi­tyksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukko­liikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huo­mioon olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksi­tilausten kehitys.

Kiintiöpäätöksessä taksien lukumäärä on vähentynyt yhdellä taksiluvalla (henkilöauto) Halsualla, Isossakyrössä, Kokkolan Kälviällä, Kortesjärvellä, Kuortaneella, Seinäjoella sekä Seinäjoen Nurmossa, Närpiössä ja Perhossa. Taksilupien lukumäärä on vähentynyt kahdella henkilöautolla Vöyrin Oravaisissa.

Lisätietoja:

  • Tuija Kurhela
    Lupa-asiantuntija
    Puh. 0295 027 730
  • Pasi Hautalahti
    Lupapäällikkö
    Puh. 0295 027 972

 


Alueellista tietoa