Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tahkon liikennesuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tahkon liikennesuunnitelma käsittää opastussuunnitelman, liikenteen ja liikkumisen turvallisuussuunnitelman ja joukkoliikennesuunnitelman. Suunnitelman on laatinut Pohjois-Savon ELY-keskus yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Tahkon alueen toimijoiden kanssa.

Opastussuunnitelma

Maantieviitoituksessa laajennetaan Tahko-nimen käyttämistä suunnistustauluissa. Tahko lisätään kohteena maanteiden etäisyystauluihin Siilinjärveltä, Lapinlahdelta ja Juankoskelta alkaen. Nykyiset siniset Tahkon kauko-opasteet uusitaan ruskeapohjaisiksi siten, että opastus aloitetaan etelästä valtatieltä 5 ennen Siilinjärven liittymää, pohjoisesta maantieltä 577 Varpaisjärven jälkeen ja kaakosta maantieltä 569 Juankosken jälkeen. Tahkon alueella on uusittu yksittäisten palvelukohteiden opastussuunnitelma. Tahkon lähiopastusta esitetään parannettavaksi lisäämällä alueelle opastustauluja ja -karttoja. Tienvarsimainonnalle on kirjattu pelisäännöt.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi esitetään monenlaisia toimenpiteitä. Hankalimpiin kohteisiin - Tahkovuoren hotellin ja Piazzan välinen aukio sekä Tahkolahden pohjukan pysäköintialueet - laadittiin yleispiirteiset suunnitelmat liikenteen selkeyttämiseksi. Kevyen liikenteen reittejä esitetään täydennettäväksi Tahkolahden rantaa kiertävällä tasokkaalla "rantapromenadilla" ja ulkoilureittinä toimivalla kevyen liikenteen yhteydellä kylpylästä etelään. Pääväylille Sääskiniementielle ja Tahkolahdentielle esitetään useita keskisaarekkeellisia suojateitä, jotka parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta ja hillitsevät ajonopeuksia. Keskeisen loma-asuntoalueen nopeusrajoituksia yhtenäistetään 30 km/h -aluerajoituksiksi. Maankäytön tiivistymisen ja lisääntyneen liikenteen vuoksi Sääskiniementien 60 km/h -nopeusrajoitusta on tarkoitus jatkaa runsaan kilometrin matkalla. Sääskiniementielle ehdotetaan pysyvää nopeusnäyttötaulua.

Turvallisuustyön kehittäminen

Matkailukeskuksissa liikkumisen turvallisuudella on tärkeä merkitys. Tahkolla tämä korostuu alueen lukuisten erilaisten liikkumismuotojen myötä. Keskeistä on alueen yritysten sitoutuminen turvallisuustyöhön. Turvallisuustyötä edistämään ja koordinoimaan esitetään matkailuyritysten, kaupungin, pelastuslaitoksen, poliisin, Liikenneturvan ja tienpitäjän edustajista koottavaa pysyvää työryhmää.

Asiakkaiden turvallisuustietoisuutta ja osaamista edistetään lisäämällä tiedotusta mm. maastoliikennesäännöistä ja jakamalla liikenneturvallisuusaineistoa. Moottorikelkkailuun tai mönkijöihin ensi kertaa tutustuville järjestetään käyttökoulutusta safariyrittäjien omilla alueilla ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös turvallisella yleisellä harjoittelualueella, jonka sijainti pyritään ratkaisemaan myöhemmin kaavatyön yhteydessä. Ulkomaalaiset, suurimpana ryhmänä venäläiset matkailijat tarvitsevat omalle kielelleen tuotettua aineistoa.

Ennaltaehkäisevää kameravalvontaa tulisi lisätä ongelmallisiin kohteisiin. Pelastusvalmiutta ylläpidetään mm. päivittämällä yritysten pelastussuunnitelmia ja maastoliikenteen pelastuspistejärjestelmällä. Eri liikkumismuotojen erottelua kehitetään. Moottorikelkkailu Tahkolla hoidetaan ulkosyöttöisesti Sääskiniemeä kiertävältä jääreitiltä. Reitille pääsy kelkalla mahdollistetaan maankäytön yhteydessä osoitettavilta keskitetyiltä trailerialueilta ja mahdollisesti lyhyiden, keskitettyjen siirtymäajopistojen avulla. Lapsille järjestetään turvallinen leikki- ja pulkkailualue. Tarpeetonta golf-autoliikennettä hillitään mm. valistuksen avulla.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen käyttöä edistetään parantamalla tiedottamista eri tasoilla. Tahkon nettisivuille tulisi saada ohjeistus matkaketjun varaamiseksi. Pysäkeille tulisi saada pysäkkikohtaisesti räätälöityä aikatauluinformaatiota. Tahkon pysäkkiverkkoa esitetään tihennettäväksi ja keskuspysäkki esitetään kehitettäväksi Piazzan aukiolle. Taksitarjontaa sesonkiaikoina tulisi parantaa yhteistyössä lähialueiden taksien kanssa.

Suunnitelmajulkaisut

 

Lisätiedot

Raimo Kaikkonen, Pohjois-Savon ELY-keskus

puh. 0295 026 724, raimo.kaikkonen(at)ely-keskus.fi

 

Mikko Lehto, Kuopion kaupunki

puh. 044 748 2201, mikko.lehto(at)kuopio.fi

 

Olli Mäkelä, Ramboll Finland Oy

puh. 0400 176 167, olli.makela(at)ramboll.fi


Alueellista tietoa