Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Sorateiden kunnossapidon linjaukset uudistuivat

Soratie ja pelto

Tien päällä uudistus näkyy keväästä 2023 alkaen. Sorateiden kunnossapidossa käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän konkreettista tietoa. Näin kunnossapidon kustannustehokkuus kasvaa. Palvelutason ennakoidaan pysyvän suurinpiirtein samalla tasolla kuin ennenkin.

Soratiet luokitellaan jatkossa kahteen luokkaan aiemman kolmen sijaan: vilkkaat ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä perussoratiet. ELY-keskukset esittävät soratieluokat Väylävirastolle, joka hyväksyy luokitukset.

Uusissa linjauksissa sorateiden tavoiteleveys kasvaa entisestä 6 metristä perusteillä 6,5 metriin ja vilkkailla teillä 7 metriin. Ojitusten yhteydessä ylileveät (yli 7 metriä) soratiet palautetaan tavoiteleveyteen, jotta kunnossapito on kustannustehokkaampaa ja tie on paremmassa kunnossa sen käyttäjiä varten.

Lisäksi teknisesti erittäin huonossa kunnossa olevia ja liikennemäärältään vähäisiä päällystettyjä teitä voidaan muuttaa sorateiksi. Tällöin tie on mahdollista pitää liikennöitävässä kunnossa verrattuna reikäiseen päällystettyyn tiehen.

Lue lisää

Uutinen 1.6.2022 (vayla.fi)