Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

 

Sodankylän Pappilanniemen ympäristöhankkeen työt valmistuneet (Lapin ELY-keskus)

Pappilanniemen  alueen ympäristöhankkeen rakentamistyöt ovat pääosin valmistuneet Sodankylässä. Projektin tarkoituksena oli toteuttaa Sodankylän keskustan alueelle asukkaille sekä matkailijoille ympärivuotiseen käyttöön soveltuva rauhaisa, luontoon sijoittuva hyväkuntoinen valaistu kävelyreitistö ja virkistysalue.

Projektissa rakennettiin murskesoralla pinnoitettua kävelyreitistöä yhteensä n. 1,7 kilometriä. Reitit valaistiin ja lisäksi ympäröiviä luontokohteita valaistiin kohdevaloin. Reitit on jatkossa tarkoitus pitää avoinna ja kävelykuntoisina myös talviaikaan aurauksien avulla. Reittien varrelle on sijoitettu levähdyspaikkoja, joista toiset varustetaan pöytä/penkki yhdistelmillä, toiset penkein ensi keväänä. Vanhan kirkon viereen tehdylle lähtöpaikalle sijoitettiin puinen lähtöportti opastetauluineen. Info -tauluja asennetaan vielä ensi keväänä tulistelupaikan yhteyteen sekä Kaltiontien päähän reitin päätepisteeseen. Reittien risteyskohtiin on pystytetty opasteviitat. Rantapuiston kohdalle Kitisen rantaan asennetaan kelluva venelaituri lyhytaikaista rantautumista varten kesällä 2014.

Pappilanniemen alueelle laadittiin projektiin toimesta maisemanhoitosuunnitelma. Suunnitelman toteutus käynnistettiin ja projektiin sisältyvinä töinä tehtiin maisemanhoitoraivauksia. Huonokuntoiset ja kulkijoille vaaralliset puut poistetaan ja pensittynyttä entistä niittyaluetta raivataan sekä avataan näkymiä reiteiltä esim. Jeesiöjoelle. Projektin toteutuksen myötä Sodankylän taajama-alueen maisemat kulttuuriympäristöineen kohenevat sekä viihtyisyys ja virkistyskäyttöarvot paranevat.

Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus) ja se toteutetaan yhteistyössä Sodankylän kunnan ja Sodankylän seurakunnan kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 70 %:n osuudella sekä Sodankylän kunta yhteensä 30 %:n osuudella.

Hankeen rakennustyöt toteutettiin kahdella kokonaisurakalla. Rakennustöiden urakoitsijana toimii Veljekset Karjalainen Oy ja valaistusurakoitsijana Pellon Sähkö Oy. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa ja työt valmistuivat pääsääntöisesti lokakuun loppuun mennessä. Rakennusurakkaan sisältyviä pienimuotoisia viimeistelytöitä ja kalausteiden asennuksia tehdään vielä kesällä 2014.

Töiden valmistuttua Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luovuttaa tehdyt reitit ja rakenteet Sodankylän kunnalle, joka vastaa valmiiden reittien ja rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh 0295 037 397, jukka.kuoksa(at)ely-keskus.fi

Aluevastaava Tuomo Salakka, puh 0295 037 522, tuomo.salakka(at)ely-keskus.fi

                     

Sodankylän kunta

Tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, puh 040-6807833, pekka.rouhiainen(at)sodankyla.fi

Tiemestari Jouni Kovanen, puh 0400-396 735, jouni.kovanen(at)sodankyla.fi

                                 

          


Alueellista tietoa