Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Sinilevistä ei haittaa Etelä-Savon järvissä (Etelä-Savo)

Sateinen, kolea ja tuulinen sää ei ole suosinut sinileviä. Viikon 30 aikana Etelä-Savon sinileväseurantakohteilla ei ole havaittu sinileviä. Kuluneen kahdeksan viikon ajalta seurantakohteilla on havaittu vähäisiä määriä leviä vain kahdesti.

Sinilevistä on tullut vain yksittäisiä yleisöhavaintoja viimeisimmän kahden viikon aikana (vähäinen määrä sinilevää). Koko havaintojakson aikana yleisöilmoituksia on tullut selvästi vähemmän kuin normaalisti.

Pintavesien lämpötilat Etelä-Savossa ovat yli kaksi astetta alhaisemmat ajankohdan normaaliin lämpötilaan verrattuna. Pintaveden lämpötila Haukiveden Oravissa on 17,4 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa 17,2 astetta. Pienemmillä järvillä lämpötilat vaihtelevat 17–19 asteen välillä.

Ajoittaiset sateet ovat lisänneet ravinteiden huuhtoumista vesistöihin. Se tekee suotuisat olosuhteet sinilevien kasvulle, mikäli sää muuttuisi aurinkoisemmaksi ja tuulettomaksi. Sateiden jatkuessa jaksottaisina ja ilmankosteuden pysyessä korkeana sienten itiöiden määrät lisääntyvät. Runsaat itiöt voivat muodostaa vaahtomaisia muodostelmia yhdessä muiden vedessä esiintyvien hiukkasten kanssa.

ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat levätilanteesta

Etelä-Savon levätilannetta seurataan 11 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Kohteiden vedenlaatu kattaa järvet suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä. Osa seurantapaikoista on yleisiä uimarantoja.

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojelusihteerit, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Levähavainnot kootaan Etelä-Savon ELY-keskukseen, josta ne viedään Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järviwiki-sivustolle. Sivustolta voi seurata reaaliajassa levätilanteen kehittymistä.

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Suomen ympäristökeskus laatii ja julkaisee viikoittain valtakunnallisen leväkatsauksen torstaisin kesäkuun alusta elokuun loppuun. 

Linkit

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233 


Alueellista tietoa