Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Sinilevätilanne pysynyt rauhallisena Hämeessä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksen alueella sinilevähavainnot ovat olleet yksittäisiä kesä- ja heinäkuun aikana. Tuulinen, sateinen ja kylmä sää ovat hillinneet vanhenevan sinilevän nousua veden pintaan. Hämeessä valtakunnallisia sinilevän seurantapaikkoja on yhteensä 17. Kesän aikana millään näistä havaintopaikoista ei ole havaittu runsaita sinileväesiintymiä ja yleisöhavaintojakin runsaista esiintymistä on tullut vain muutamalta paikalta. Kuluvalla viikolla valtakunnallisista seurantapaikoista vain Loppijärvellä ja Vesijärvellä Mukkulassa havaittiin hieman sinilevää.

Sinilevätilanne voi vielä muuttua

Tuulisella säällä vesi sekoittaa sinilevän tasaisesti koko vesimassaan, jolloin kukintaa ei pääse muodostumaan niin herkästi. Sinilevätilanne voi vielä muuttua mikäli sääolosuhteet vaihtuvat vähätuulisiksi. Loppukesällä sinilevä alkaa vanheta ja sen ominaisuudet pinnan alapuolella pysymiseen heikkenevät. Tuulen tyyntyessä vanhentunut sinilevä pääsee nousemaan kohti veden pintaa. Tällöin pieni tuulenvire voi kuljettaa sinilevämassan suureltakin alueelta rantaan, mikä huomataan sinilevän massaesiintymisenä.

Vähäisemmän sinileväesiintymän tunnistaa vedessä olevista pienistä vihertävistä hiutaleista ja tikkusista sekä kapeista leväjuovista. Runsaamman esiintymän tunnistaa rannalla olevista pienistä levälautoista ja – kasaumista. Erittäin runsaassa esiintymässä rantaan keräytyy suurempi sinilevälautta tai -kasauma. Sinilevätilanne voi kuitenkin vaihdella suurestikin saman järven eri osissa.

Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella

Noin puolet sinilevistä on myrkyllisiä, mutta myrkyllisyys voidaan varmentaa vain laboratoriotesteillä. Sinileväesiintymiin tuleekin suhtautua varauksella. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulisi myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä. Sinilevät voivat aiheuttaa iho-oireita, silmien kirvelyä, nuhaista oloa, lihaskipua tai pahoinvointia. Herkkäihoiset voivat saada iho-oireita jo vähäisestäkin levämäärästä. Hämeen ELY-keskukseen voi tarvittaessa lähettää sinilevänäytteitä määritettäväksi. 

 

Lisätietoja

Harjoittelija Johanna Riuttala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 146

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa