Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Sinileväesiintymät vähenivät elokuun loppua kohti Lapissa (Lapin ELY-keskus)

Lapin sinilevätilanne on elokuun aikana parantunut. Kaikki sinilevähavainnot ovat koskeneet vähäisiä esiintymiä, joita niitä on havaittu yhteensä yhdeksällä virallisen seurantaverkon havaintopaikalla. Kuun alkupuolella viikolla 32 havaittiin vähäistä sinileväkukintaa puolella virallisen havaintoverkon 16 järvestä, mutta viikoittaisten havaintojen määrä laski kuun loppua kohti. Seurantaverkon ulkopuolisia sinilevähavaintoja tehtiin vain kaksi kappaletta. Lapin sinilevähavainnot ovat nähtävissä Järviwiki-sivustolla (http://www.jarviwiki.fi/).

Sinilevät ovat osa järvien luonnollista eliöstöä. Kesällä sinilevät voivat lämpimällä ja tuulettomalla säällä runsastua etenkin runsasravinteisissa järvissä, jolloin sinilevää näkyy vedessä hiutaleina tai lauttoina eli leväkukintoina. Sinilevätilanne voi kuitenkin muuttua jo lyhyen ajan sisällä ja olla erilainen jopa saman järven eri osissa. Sinilevähavaintojen määrän lasku elokuun lopussa johtunee järvivesien viilenemisestä usealla asteella elokuun alkupuoleen nähden. Uusimpien lämpötilahavaintojen 28.8. mukaan veden lämpötila järvissä oli Lapin alueella keskimäärin 14 - 12 °C, Kilpisjärvellä jo alle 8 °C.    

Uimista sinileväpitoisessa vedessä ei suositella. Vettä ei tulisi käyttää talous- tai saunavetenä eikä syötävien kasvien kasteluvetenä, sillä osa sinilevälajeista voi tietyissä olosuhteissa muodostaa myrkyllisiä esiintymiä. Runsasleväisessä vedessä uiminen voi aiheuttaa iho-oireita ja flunssankaltaisia oireita. Lapset ja lemmikit, jotka voivat juoda vettä vahingossa, on syytä pitää poissa vedestä.

Sinilevien lisäksi Suomen järvissä on muitakin kasviplanktonleviä, joiden satunnaiset runsaat esiintymät voivat aiheuttaa niin sanottuja levähaittoja. Elokuussa Posion Koppelojärvessä viherleviin kuuluva Spirogyra-yhtymälevä aiheutti verkkojen ja katiskoiden limoittumista ja kasaantui rannalle vihreäksi venyväksi massaksi. Tällaiset leväesiintymät eivät kuitenkaan ole ihmiselle vaarallisia.  

Levähavainnoista voi ilmoittaa kuntien ympäristö- tai terveysviranomaisille ja Lapin ELY-keskukseen, joka myös ottaa vastaan sinilevänäytteitä.

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus

harjoittelija Elli Jelkänen, puh.050 380 7115

biologi Jukka Ylikörkkö, puh. 050 351 2161

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, puh. 0295 020 900


Alueellista tietoa