Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Satakunnassa myönteiset kehitysodotukset

Satakunnan elinkeinoelämän tilanne on parantunut aikaisemmasta ja myönteisen vireen odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Myös työttömyys on kääntynyt selkeään laskuun. Positiivisen talous- ja työllisyyskehityksen merkkejä on kaikissa alueen seutukunnissa. Nämä tiedot käyvät ilmi kevään 2017 Alueelliset kehitysnäkymät -raportista.

Satakunnassa on kasvuodotuksia esimerkiksi laivanrakennuksessa, robotiikka- ja automaatioalalla ja metsäteollisuudessa. Maakunnassa investoidaan merkittävästi, mikä vahvistaa uskoa elinkeinoelämän näkymien paranemiseen yleisemminkin. Porin seudulla suurimpia investointikohteita ovat Tahkoluodon Merituulipuisto sekä Bolidenin Harjavallan rikkihappotehdas ja muut Harjavallan suurteollisuuspuiston investoinnit. Rauman seudulla on menestyksellisesti panostettu yritystoiminnan puitteiden rakentamiseen, kuten meri- ja raskaan konepajateollisuuden yrityspuisto Seaside Industry Park Rauma ja Lakarin logistiikka- ja yritysalue, jonne HKScan rakentaa uutta siipikarjatuotantolaitosta. Pohjois-Satakunnassa merkittävin yksittäinen investointi on Kingspan Oy:n katto- ja seinäelementtien tuotantolinjainvestointi. Satakunnan teollisuuden mittavilla investoinneilla tuetaan teollisen infrastruktuurin uusiutumista ja luodaan pohjaa tulevalle kasvulle.

Suurten investointihankkeiden toteutuminen on näkynyt rakennusalan työpaikkojen lisääntymisenä. Myös teollisuuden ammateissa työvoiman kysyntä on kasvussa. Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä on kokonaisuudessaan kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Valitettavasti työvoiman kysynnän kasvun kääntöpuolena on yleensä rekrytointiongelmien yleistyminen ja merkkejä siitä on myös Satakunnassa.

Työttömien työnhakijoiden määrä on Satakunnassa selvästi vähentynyt vuoden takaisesta. Sekä nuorten, alle 25-vuotiaiden, että yli 50-vuotiaiden työttömyys on laskenut. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun. Työttömyyden arvioidaan seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana laskevan alueen kaikissa seutukunnissa.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111
  • Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, puh. 0295 022 114

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 -raportti löytyy verkosta osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi tai suoraan tästä linkistä.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, alueen kauppakamarit sekä WinNova ja Sataedu.
 


Alueellista tietoa