Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Salon tulvat kuriin luonnonmukaisilla jäänpidätysrakenteilla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Salon keskusta on yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvavaaran keskustaan muodostaa viime vuosina usein nähdyt keväiset jääpatotulvat. Normaalia suurempi kevättulva yhdistettynä Uskelanjoen vahvaan jääkanteen voi pahimmillaan aiheuttaa jääpadon, joka nostaa veden Salon keskustaan ja aiheuttaa kymmenien, jopa satojen, miljoonien eurojen vahingot.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Salon kaupungin vuonna 2011 käynnistämässä Salon tulvasuojeluhankkeessa on mallinnettu Salon keskusta-alueen ja Meriniityn teollisuusalueen tulvavaaraa useissa erilaisissa vesistö-, meri- ja jääpatotulvatilanteissa. Mallinnukset osoittavat, että pahimman tulvavaaran aiheuttavat keväiset jäänlähtötilanteet, mikäli jäät ovat liikkeelle lähtiessään vahvoja ja aiheuttavat jääpadon Salon keskustaan tai jokisuuhun. Tällöin vesi voi nousta satoihin kiinteistöihin Salon keskustan ja meren välisellä alueella.

Osana tulvasuojeluhanketta on tehty Salon tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma, jossa on tarkasteltu eri vaihtoehtoja tulvariskien vähentämiseksi Salossa. Tarkastelussa olivat Uskelanjoen ruoppaus, tulvapenkereiden rakentaminen, jäänpidätysrakenteet sekä erilaisia yhdistelmiä näistä. Kustannus-hyötysuhteeltaan ylivoimaiseksi vaihtoehdoksi osoittautuivat jäänpidätysrakenteet, joista on vuonna 2013 teetetty tarkempia selvityksiä.

Jäänpidätysrakenteiden toimintaperiaate perustuu Salon keskustan ja Perttelin välisten Uskelanjoen koskien luonnonmukaisen jäänpidätyskyvyn parantamiseen. Tarkoituksena on saada Uskelanjoen jäidenlähtö pysähtymään mahdollisimman pitkäksi aikaa Salon keskustan yläpuoliseen uomaan, jolloin vältytään vahingollisia tulvia aiheuttavilta jääpadoilta. Rakenteet suunnitellaan tehtäviksi suurista luonnonmukaisista kivistä, joita sijoitetaan Moision-, Haukkalan-, Lopen-, Lammas-, Kaukolan- ja Yyrönkosken niskoille. Samassa yhteydessä tehdään suunnitelma koskien kalataloudellista kunnostusta varten. Tarkoituksena on lisätä koskiin jäänpidätyskivien lisäksi myös muita kalojen asentokiviä, rakentaa kutusoraikkoja ja muotoilla poikasille sopivia elinalueita. Kalataloudellisen kunnostuksen tavoitteena on parantaa erityisesti meritaimenen elinolosuhteita ja lisääntymismahdollisuuksia joessa, mutta samalla kunnostuksesta hyötyvät muutkin kalalajit.

Jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisen kunnostuksen suunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän jälkeen suunnitelmille on haettava vesilain mukainen lupa Aluehallintovirastosta. Hankkeen toteutukseen päästään aikaisintaan vuonna 2015.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupunki järjestävät hankkeesta yleisötilaisuuden tiistaina 29.10. klo 18-20 Salon kaupungintalolla valtuustosali Tammessa, Tehdaskatu 2, Salo. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan Salon keskusta-alueen tulvariskeistä sekä luonnonmukaisista jäänpidätysrakenteista yhdistettynä Uskelanjoen alaosan koskien kalataloudelliseen kunnostukseen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet!

Lisätietoja:

Olli-Matti Verta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 0295 022 961
Petri Virtanen, Salon kaupunki, (02) 778 5201


Alueellista tietoa